Download  Print this page

Advertisement

5. Stanice uložené v paměti předvoleb můžete výše
popsaným postupem změnit.
Vyvolání stanic z paměti předvoleb (DAB
a FM)
1. Stisknutím tlačítka napájení zapněte rádio.
2. Stisknutím tlačítka Band (volba pásma) vyberte
požadované vlnové pásmo.
3. Krátce stiskněte požadované tlačítko předvolby. Na
displeji se zobrazí číslo předvolby a kmitočet stanice.
Možnosti nastavení jazyka (k dispozici
pouze u modelu DMR110)
Rádio má k dispozici osm nastavení jazyka: Angličtinu,
němčinu, italštinu, francouzštinu, nizozemštinu, dánštinu,
norštinu a polštinu.
1. Stiskněte tlačítko Advanced (pokročilé nastavení).
2. Otáčejte knoflíkem nastavení hlasitosti/ladění/
potvrzení volby, až se na displeji zobrazí hlášení
„Language" (jazyk). Stisknutím knoflíku nastavení
hlasitosti/ladění/potvrzení volby nastavení potvrďte.
3. Otáčením knoflíku nastavení hlasitosti/ladění/
potvrzení volby vyberte požadovaný jazyk. Stisknutím
knoflíku nastavení hlasitosti/ladění/potvrzení volby
nastavení potvrďte.
Nastavení jasu
Můžete nastavit intenzitu podsvícení displeje.
1. Stiskněte tlačítko Advanced (pokročilé nastavení).
2. Otáčejte knoflíkem nastavení hlasitosti/ladění/
potvrzení volby, až se na displeji zobrazí hlášení
„Backlight" (podsvícení). Stisknutím knoflíku
nastavení hlasitosti/ladění/potvrzení volby nastavení
potvrďte.
3. Otáčením knoflíku nastavení hlasitosti/ladění/
potvrzení volby zvolte aktivaci či deaktivaci funkce
podsvícení a stisknutím téhož knoflíku nastavení
potvrďte.
Resetování systému
Jestliže rádio nepracuje správně nebo na displeji schází
některé číslice (nebo se nesprávně zobrazují), proveďte
následující postup.
1. Stiskněte tlačítko Advanced (pokročilé nastavení).
2. Otáčejte knoflíkem nastavení hlasitosti/ladění/
potvrzení volby, až se na displeji zobrazí hlášení
„Factory Reset" (obnovit do výrobního nastavení).
Stisknutím ovládacího knoflíku ladění nastavení
potvrďte.
3. Otáčením knoflíku nastavení hlasitosti/ladění/
potvrzení volby vyberte možnost „Yes" (ano).
Stisknutím knoflíku nastavení hlasitosti/ladění/
potvrzení volby proveďte kompletní resetování.
Verze softwaru
1. Stiskněte tlačítko Advanced (pokročilé nastavení).
2. Otáčejte knoflíkem nastavení hlasitosti/ladění/
potvrzení volby, až se na displeji zobrazí hlášení „SW
Version" (verze softwaru). Stisknutím knoflíku
nastavení hlasitosti/ladění/potvrzení volby zobrazíte
verzi softwaru nainstalovaného v rádiu.
Port mikro USB pro aktualizaci softwaru
V budoucnu může být k dispozici aktualizace softwaru
rádia.
Jakmile bude aktualizace softwaru k dispozici, zobrazí se
potřebné informace o aktualizaci rádia na webových
stránkách Makita.
Přehrávání z jiných zdrojů zvuku
UPOZORNĚNÍ:
Před připojením jiných zdrojů zvuku odpojte rádio ze
zásuvky.
• K dispozici jsou 2 vstupy AUX IN. Vstup AUX IN 1 je
umístěn na čelním panelu a vstup AUX IN 2 v prostoru
pro akumulátor.
• Zvukovým kabelem připojte ke vstupu AUX IN 1 nebo
AUX IN 2 zdroj stereofonního či monofonního zvuku
(např. iPod nebo přehrávač MP3 či CD).
• Opakovaným stisknutím tlačítka Band (volba pásma)
zobrazte symbol „AU1" nebo „AU2", čímž aktivujete
funkci AUX.
ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ:
• Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, ředidlo, alkohol či
podobné prostředky. Mohlo by tak dojít ke změnám
barvy, deformacím či vzniku prasklin.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Požadavky na napájení
Sítový adaptér
Akumulátor
Kmitočtový rozsah
Blok kanálů DAB/DAB+
Kompatibilní standard
Charakteristiky
Reproduktor
Výstupní výkon
Vstupní konektor
Anténní systém
Rozměry (D׊×V) v mm
Hmotnost
12 V ss, 1A, kladný pól na
středovém kolíku
Kazetový akumulátor:
7,2 V–10,8 V
Zásuvný akumulátor:
10,8 V–18 V
FM 87,50–108 MHz
DAB/DAB+ 174,928–
239,200 MHz
DAB (III. pásmo) 5A-13F
DAB (DMR109)
DAB/DAB+ (DMR110)
3palcový, 8 ohmů
7,2 V: 0,5 W × 2
10,8 V:1,2 W × 2
14,4 V 2,2 W × 2
18 V 3,5 W × 2
Prům. 3,5 mm (AUX IN1/
AUX IN2)
DAB/FM: krátká ohebná
anténa
280×163×302
4,0 kg (bez akumulátoru)
37

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: