Download  Print this page

Advertisement

Nastavitev vrstnega reda postaj – DAB
Na vašem radiu lahko izbirate med tremi nastavitvami za
vrstni red postaj. Na voljo so alfanumerični, skupinski in
veljavni vrstni red postaj.
1. Pritisnite gumb za dodatne nastavitve.
2. Zavrtite gumb za glasnost/nadzor nastavljanja/izbiro,
dokler se na zaslonu ne pojavi „Vrstni red postaj", nato
pa pritisnite gumb za glasnost/nadzor nastavljanja/
izbiro, da vstopite v nastavitve.
3. Zavrtite gumb za glasnost/nadzor nastavljanja/izbiro,
da izberete sledeče nastavitve, in pritisnite gumb, da
potrdite nastavitev.
Alfanumerični vrstni red
Skupinski vrstni red
Veljavni vrstni red
Nadzor dinamičnega obsega (DRC) – DAB
S funkcijo DRC boste lažje slišali tišje zvoke, ko boste
radio uporabljali v hrupnem okolju, saj ta zmanjša
dinamični obseg zvočnega signala. Obstajajo tri vrste
stiskanja:
DRC 0
Brez stiskanja.
DRC 1/2
Srednje stiskanje.
DRC 1
Največje stiskanje.
1. Pritisnite vklopno-izklopni gumb, da vklopite radio.
2. Pritisnite gumb Band, da izberete pas DAB.
3. Pritisnite gumb za dodatne nastavitve in zavrtite gumb
za glasnost/nadzor nastavljanja/izbiro, dokler se na
zaslonu ne pojavi „Vrednost DRC". Pritisnite gumb za
glasnost/nadzor nastavljanja/izbiro, da vstopite v
nastavitve. Zaslon bo prikazal trenutno vrednost DRC.
4. Zavrtite gumb za glasnost/nadzor nastavljanja/izbiro,
da izberete zaželeno nastavitev DRC.
5. Pritisnite gumb za glasnost/nadzor nastavljanja/izbiro,
da potrdite nastavitev.
Iskanje s preletavanjem – FM
1. Pritisnite vklopno-izklopni gumb, da vklopite radio.
2. Izberite zaželeno valovno območje s pritiskom gumba
Band. Za najboljši sprejem FM se prepričajte, da je
mehka upogljiva palična antena dobro nameščena.
Izogibajte se uporabi radia v bližini zaslona
računalnika in druge opreme, ki bi radiu povzročala
motnje.
3. Pritisnite gumb za samodejno iskanje. Radio bo iskal
radijske postaje in se samodejno ustavil, ko bo kakšno
našel. Radio bo še naprej iskal naslednjo razpoložljivo
postajo, razen če upravljavec pritisne gumb za
samodejno iskanje, da bi prekinil iskanje.
4. Zavrtite gumb za glasnost/nadzor nastavljanja/izbiro,
da izberete želeno glasnost. Zaslon LCD bo prikazal
spremembe glasnosti.
Opomba:
Če želite z gumbom za glasnost/nadzor nastavljanja/
izbiro poiskati želeno postajo, pritisnite in držite gumb
za glasnost/nadzor nastavljanja/izbiro, da preklopite v
način nadzora nastavljanja.
5. Za izklop radia pritisnite vklopno-izklopni gumb.
42
Seznam postaj razvrsti
alfanumerično 0...9 A...Z
Seznam postaj razvrsti glede
na multipleks DAB
Prikazuje samo postaje, za
katere je možno najti signal
Območje iskanja FM
Ko boste uporabljali način FM, lahko radio nastavite na
iskanje lokalnih postaj ali iskanje vseh postaj, vključno z
oddaljenimi radijskimi postajami.
Ročno nastavljanje – FM
1. Pritisnite vklopno-izklopni gumb, da vklopite radio.
2. Pritisnite gumb Band, da izberete želeno valovno
območje.
Prilagodite anteno, kot je opisano zgoraj.
3. Z vrtenjem gumba za glasnost/nadzor nastavljanja/
izbiro boste spremenili frekvenco po sledečih
stopnjah:
FM: 50 ali 100 kHz
Opomba:
Če želite z gumbom za glasnost/nadzor nastavljanja/
izbiro poiskati želeno postajo, pritisnite in držite gumb
za glasnost/nadzor nastavljanja/izbiro, da preklopite v
način nadzora nastavljanja.
4. Nadaljujte z vrtenjem gumba za glasnost/nadzor
nastavljanja/izbiro, dokler se na zaslonu ne prikaže
želena frekvenca.
5. Zavrtite gumb za glasnost/nadzor nastavljanja/izbiro,
da izberete želeno glasnost.
6. Za izklop radia pritisnite vklopno-izklopni gumb.
Načini prikaza – FM
Vaš radio ima vrsto možnosti prikaza za radijski način FM:
Večkrat pritisnite gumb za informacije, če želite krožiti po
različnih možnostih.
a. Postaja programa Prikazuje ime postaje, ki jo
b. Radijsko besedilo
c. Vrsta programa
d. Čas in datum
e. Frekvenca
Shranjevanje postaj in prednastavljenih
spominov (DAB in FM)
Za vsako pasovno območje imate na voljo pet
prednastavitev spomina.
1. Pritisnite vklopno-izklopni gumb, da vklopite radio.
2. Z uporabo enega izmed prej opisanih načinov poiščite
želeno postajo.
3. Pritisnite in držite želen gumb za prednastavitve,
dokler se na zaslonu ne prikaže številka
prednastavitve, npr. „P2 shranjeno". Postaja je
shranjena v izbranem gumbu za prednastavitve.
4. Ponavljajte ta postopek za druge prednastavljene
postaje.
5. Postaje, shranjene v prednastavljenih spominih, lahko
prepišete tako, da sledite zgornjim postopkom.
Priklic postaj iz prednastavljenih
spominov (DAB in FM)
1. Pritisnite vklopno-izklopni gumb, da vklopite radio.
2. Pritisnite gumb Band, da izberete želeno valovno
območje.
poslušate.
Prikazuje radijska besedilna
sporočila, npr. nove elemente itd.
Prikazuje vrsto postaje, ki jo
poslušate, npr. pop, klasika,
novice itd.
Prikazuje trenutni čas in datum.
Prikazuje frekvenco signala FM.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: