Download  Print this page

Advertisement

MAGYAR (Eredeti útmutató)
SZIMBÓLUMOK
Az alábbiakban a berendezésre vonatkozó szimbólumok
láthatóak. Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy
ismeri ezek jelentését.
.............. Olvassa el a használati utasítást!
............. Csak EU-tagállamok számára
Az elektromos berendezéseket és
akkumulátorukat ne dobja a háztartási
szemétbe!
A használt elektromos és elektronikus
berendezésekről szóló 2002/96/EK
irányelv, valamint a használt elemekről
és akkumulátorokról szóló 2006/66/EK
irányelv, továbbá azoknak a nemzeti
jogba való átültetése szerint az
elhasznált elektromos berendezéseket
és akkumulátorokat külön kell gyűjteni,
és környezetbarát módon újra kell
hasznosítani.
FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
FIGYELEM:
Elektromos eszközök használatakor a tűz, áramütés vagy
személyi sérülés elkerülésének érdekében tartsa be az
alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:
1. Használat előtt figyelmesen olvassa át ezt a
használati utasítást és a töltő használati utasítását.
2. Kizárólag száraz ruhával tisztítsa.
3. A készüléket ne telepítse hőforrások, például fűtőtest,
hősugárzó, tűzhely vagy egyéb hőt termelő készülék
(beleértve az erősítőt is) mellé.
4. Kizárólag a gyártó által előírt kiegészítőket/
tartozékokat használja.
5. Húzza ki a készüléket a hálózatból villámláskor, vagy
amikor huzamosabb ideig nem használja.
6. A rádió beépített akkumulátorait és a különálló
akkumulátort kizárólag a töltésükhöz előírt
töltőkészülékkel szabad tölteni. Egy bizonyos
akkumulátortípushoz használható töltő más
akkumulátortípussal való használata tűzveszélyt
idézhet elő.
7. Az akkumulátoros rádiót kizárólag a számára készített
akkumulátorokkal használja. Bármely egyéb
akkumulátor használata tűz kockázatával járhat.
8. Amikor nem használja az akkumulátort, tartsa távol a
fémtárgyaktól, például iratkapcsoktól, érméktől,
kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb olyan
apró fémtárgytól, amely rövidre zárhatja a pólusok
kimeneteit. Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása
szikrázást, égési sérülést vagy tüzet okozhat.
9. Kerülje a testérintkezést földelt felületekkel (például
csővezetékekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel és
hűtőberendezésekkel). Amennyiben az Ön teste
földelve van, az áramütés kockázata megnő.
10. Helytelen működtetés esetén az akkumulátorból
folyadék szivároghat. Kerülje a folyadékkal való
18
érintkezést. Ha véletlenül mégis érintkezésbe kerülne
a folyadékkal, mossa le azt vízzel. Amennyiben a
folyadék a szembe jut, az előbbieken kívül forduljon
orvoshoz. Az akkumulátor által kibocsátott folyadék
irritációt vagy égési sérülést okozhat.
11. A HÁLÓZATI csatlakozó a készülék
feszültségmentesítésére szolgál, és mindig
hozzáférhetőnek kell lennie.
TEGYE EL EZT A HASZNÁLATI
UTASÍTÁST
AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
1. Az akkumulátor használata előtt tanulmányozza át az
utasításokat, valamint az (1) akkumulátortöltőn, (2)
akkumulátoron és (3) akkumulátort használó
terméken feltüntetett figyelmeztető jelzéseket.
2. Ne szerelje szét az akkumulátort.
3. Ha a működési idő nagyon lerövidült, azonnal hagyja
abba a használatot. Ez a túlmelegedés, esetleges
égési sérülések és akár robbanás veszélyével is
járhat.
4. Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt tiszta
vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. Az elektrolit
látáskárosodást okozhat.
5. Ne zárja rövidre az akkumulátort:
(1)
Ne érjen az érintkezőkhöz elektromosan vezető
anyagokkal.
(2)
Ne tárolja az akkumulátort más fémtárgyakkal,
pl. szögekkel, érmékkel stb. egy helyen.
(3)
Ne tegye ki az akkumulátort víz vagy eső
hatásának. Az akkumulátor rövidzárlata nagy
áramerősséget, túlmelegedést, égéseket, sőt
akár meghibásodást is okozhat.
Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramerősséget,
túlmelegedést, égéseket, sőt akár meghibásodást is
okozhat.
6. Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort olyan
helyeken, ahol a hőmérséklet elérheti vagy
meghaladhatja az 50 °C (122 °F) értéket.
7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor sem, ha az
komolyan megsérült vagy teljesen elhasználódott. Az
akkumulátor a tűzben felrobbanhat.
8. Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az
akkumulátort.
9. Ne használjon sérült akkumulátort.
10. Az eszközben található lítiumion-akkumulátorokra a
veszélyes anyagokra vonatkozó törvényi előírások
érvényesek. A kereskedelmi (pl. harmadik fél vagy
szállítmányozó által végzett) szállítás során tartsa be
a csomagoláson és a címkén található előírásokat.
Az eszköz szállításra való előkészítése során vegye
igénybe egy veszélyes anyagok kezelésére
szakosodott szakember segítségét. Továbbá, kérjük,
tartsa be a nemzeti előírásokat, amelyek esetenként
részletesebbek is lehetnek.
A szabad érintkezőket ragassza, illetve takarja le, az
akkumulátort pedig úgy csomagolja be, hogy az a
csomagoláson belül ne tudjon szabadon mozogni.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: