Download  Print this page

Advertisement

10. Литиум-јонските батерии се предмет на прописи во
согласност со легислативата за опасна стока. За
комерцијален транспорт, т.е. транспорт од трети
лица и шпедиции, мора да се почитуваат
прописите наведени на пакувањето и етикетите.
За подготовка на стоката што се транспортира,
неопходно е да се консултирате со стручно лице за
опасни материјали. Исто така, почитувајте ги
подеталните државни прописи.
Поставете самолеплива лента или покријте ги
отворените контакти и спакувајте ја батеријата на
таков начин што да не мрда во пакувањето.
11. Почитувајте ги вашите локални прописи во врска
со фрлање на батеријата во отпад.
ЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО.
ВНИМАНИЕ: Користете само оригинални батерии
Makita. Употребата на неоригинални батерии од
Makita, кои биле модификувани, може да резултира со
експлодирање на батеријата предизвикувајќи пожар,
лична повреда или штета. Исто така, со тоа ќе се
поништи гаранцијата од Makita за алатот и полначот
Makita.
Совети за одржување максимален
работен век на батеријата
1. Наполнете ја касетата со батеријата пред целосно
да се испразни.
Секогаш кога ќе забележите намалена моќност на
алатот, запирајте со користење на алатот и
полнете ја батеријата.
2. Никогаш немојте да полните касета со батерија
што веќе е полна.
Прекумерното полнење го скратува рабониот век
на батеријата.
3. Полнете ја касетата со батеријата на собна
температура меѓу 10°C - 40°C (50°F - 104°F).
Дозволете загреаната касета со батерија да се
олади пред да ја ставите на полнење.
4. Наполнете ја касетата со батеријата ако планирате
да не ја користите подолг период (повеќе од 6
месеци).
ЛЕГЕНДА НА ОПШТИОТ ПРЕГЛЕД
(Сл. 1 - 12)
1.
Копче за вклучување/исклучување
2.
Копче за фреквентен појас
3.
Копче за напредни поставувања
4.
Копче за информации
5.
Копче за програми
6.
Копче за автоматско бирање
7.
Тркало за јачина на звук/контрола на бирање
станици/избор
8.
Приклучок за DC IN
9.
AUX IN 1
10. ЛЦД дисплеј
11. Мека свиткана жична антена
12. Дршка
13. Капак на преградата за батерија (ја покрива
касетата со батеријата)
14. Звучник
15. Брава за делот за батерии
16. Влезен терминал (AUX IN 2)
17. Отвор за Micro USB за надградба на софтверот
18. Преграда за батерија
19. Црвен индикатор
20. Копче
21. Касета со батерија
22. Индикаторски ламбички
23. Копче за проверка
ОДЛИКИ
• FM/DAB (DMR109)
• FM/DAB or DAB+ (DMR110)
• Широк ЛЦД дисплеј со осветлување
• Бирање станици рачно/програмирано/со скенирање
• Ротирачко бирање станици и контрола на јачина на
звук
• 5 програмирани станици за секој фреквентен појас
• Отвор за Micro USB за надградба на софтверот
• Стерео звучник за богата звучна изведба
• Ултра цврста конструкција
• Водоотпорно во согласност со IP64
• Се напојува и со батерија Makita и со испорачаниот
електричен адаптер
65

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: