Download Print this page

Makita DMR109 Instruction Manual

Job site radio
Hide thumbs

Advertisement

EN
Job Site Radio
DE
Baustellenradio
HU
Munkahelyi rádió
SK
Pracovné rádio
CS
Pracovní rádio
SL
Radio za delovno mesto
SQ
Radio për në vendin e punës
BG
Радио за работен обект
HR
Radioprijemnik za gradilište
MK Радио за работно место
SR
Радио за градилиште
RO
Radio pentru locul de lucru
UK
Радіоприймач для використання Інструкція з експлуатації
на робочому місці
RU
Радиоприемник
DMR109
DMR110
Instruction manual
Betriebsanleitung
Használati utasítás
Návod na obsluhu
Návod k obsluze
Navodila za uporabo
Manuali i përdorimit
Инструкция за работа
Priručnik s uputama za uporabu
Упатство за употреба
Приручник са упутствима
Manual de instrucţiuni
Инструкция по эксплуатации

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita DMR109

  Summary of Contents for Makita DMR109

 • Page 1 Priručnik s uputama za uporabu MK Радио за работно место Упатство за употреба Радио за градилиште Приручник са упутствима Radio pentru locul de lucru Manual de instrucţiuni Радіоприймач для використання Інструкція з експлуатації на робочому місці Радиоприемник Инструкция по эксплуатации DMR109 DMR110...
 • Page 2 2 3 4...
 • Page 5 ENGLISH (Original instructions) additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns. SYMBOLS 11. The MAINS plug is used as the disconnect device, and it shall remain readily operable. The following show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.
 • Page 6 Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger. Tips for maintaining maximum battery life 1.
 • Page 7: Operating Time

  OPERATING TIME The following tables indicate the operating time with a full charged battery. Battery cartridge voltage At speaker output Battery = 50 mW + 50 mW capacity 7.2 V 10.8 V 14.4 V 18 V Unit: Hour (Approximately) 1.0 Ah BL7010 4.5 hour BL1013...
 • Page 8: Operation

  Indicating the remaining battery capacity 4. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob to scroll through the list of available stations. Press the (Fig. 9) knob to select the station. Only for battery cartridges with “B” at the end of the model 5.
 • Page 9 Manual Tuning – FM 1. Press the Advanced setting button. 2. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob until 1. Press the Power button to turn on the radio. “Station order” appearing on the display, then press 2. Press the Band button to select desired waveband. the Volume/Tuning Control/Select knob to enter the Adjust the antenna as described above.
 • Page 10: Maintenance

  3. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob to DAB/DAB+ Channel block choose to enable or disable the backlight function, DAB (Band III) 5A-13F then press the Volume/Tuning Control/Select knob to Compatible standard DAB (DMR109) confirm the setting. DAB/DAB+ (DMR110) Circuit feature System reset...
 • Page 11: Wichtige Sicherheitshinweise

  DEUTSCH (Originalanweisungen) Kleingegenständen aufbewahrt werden, da die Gefahr besteht, dass eine leitende Verbindung zwischen den SYMBOLE Kontakten hergestellt wird. Ein Kurzschluss der Akkukontakte kann Funken oder Verbrennungen Im Folgenden sind die im Zusammenhang mit diesem verursachen und stellt eine Brandgefahr dar. Gerät verwendeten Symbole dargestellt.
 • Page 12 Akkus kann zu einer Explosion der Akkus und in Folge zu • Spritzwasser geschützt gemäß IP64 Feuer sowie Personen- und Sachschäden führen. • Stromversorgung durch Makita Akkublock oder über Darüber hinaus verfällt die von Makita für das Werkzeug den mitgelieferten Netzadapter und Ladegerät ausgesprochene Garantie. Tipps für eine maximale Nutzungsdauer von Akkus 1.
 • Page 13: Montage

  BETRIEBSDAUER In der folgenden Tabelle ist die jeweilige Betriebsdauer bei vollständig geladenem Akku angegeben. Nennspannung des Akkublocks Bei Lautsprecherleistung Akkuladung = 50 mW + 50 mW 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V Einheit: Stunden (Näherungswert) 1,0 Ah BL7010 4,5 Stunden BL1013 5,5 Stunden...
 • Page 14: Betrieb

  Verringerte Leistung, Verzerrungen und ein „stotternder“ BETRIEB Ton sind Anzeichen dafür, dass der Akku ausgetauscht werden muss. Dieses Radio verfügt über drei Möglichkeiten der Hinweis: Sendereinstellung: Sendersuchlauf, manuelle Der Akkublock kann nicht über den mitgelieferten Sendereinstellung und Aufrufen zuvor gespeicherter Netzadapter geladen werden.
 • Page 15 Suchen neuer Stationen – DAB Ensemble Organisiert die Senderliste nach DAB- Multiplex Von Zeit zu Zeit können neue DAB-Rundfunkstationen Valid (Gültig) Zeigt nur jene Sender an, deren Signal empfangbar werden. Möglicherweise sind Sie auch in empfangen wird einen anderen Teil des Landes gewechselt. In diesem Fall möchten Sie möglicherweise, dass das Radio nach Dynamic Range Control (DRC) –...
 • Page 16 Speichern von Sendern im Drehknopf gedrückt, um zum Modus „Sendereinstellung“ zu wechseln. Senderspeicher (DAB und FM) 5. Schalten Sie das Radio durch Drücken der Ein/Aus- Für jeden Frequenzbereich stehen 5 Senderspeicherplätze Taste aus. zur Verfügung. 1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Radio Sendersuchbereich für FM einzuschalten.
 • Page 17: Wartung

  239,200 MHz Sendereinstellung/Auswahl, um „Yes“ (Ja) DAB/DAB+ Kanalblock DAB (Band III) 5A-13F auszuwählen. Drücken Sie auf den Drehknopf Kompatibler Standard DAB (DMR109) VOLUME für Lautstärke/Sendereinstellung/Auswahl, DAB/DAB+ (DMR110) um die Einstellung zu übernehmen. Dadurch wird ein Elektrische Daten vollständiges Zurücksetzen ausgeführt.
 • Page 18 MAGYAR (Eredeti útmutató) érintkezést. Ha véletlenül mégis érintkezésbe kerülne a folyadékkal, mossa le azt vízzel. Amennyiben a SZIMBÓLUMOK folyadék a szembe jut, az előbbieken kívül forduljon orvoshoz. Az akkumulátor által kibocsátott folyadék Az alábbiakban a berendezésre vonatkozó szimbólumok irritációt vagy égési sérülést okozhat. láthatóak.
 • Page 19 • Makita akkumulátorról és a készülékhez mellékelt használjon. Ha nem eredeti Makita vagy átalakított hálózati adapterről egyaránt üzemeltethető akkumulátort használ, az akkumulátor felrobbanhat, ami tüzet, személyi sérülést és károkat okozhat. Ez a Makita szerszám és töltő Makita-garanciájának elvesztését is maga után vonja. Tippek az akkumulátor maximális élettartamának biztosításához...
 • Page 20: Üzembe Helyezés

  HASZNÁLATI IDŐ Az alábbi táblázat a teljesen feltöltött akkumulátorral elérhető üzemidőt jelzi. Akkumulátor feszültsége Hangszóró-teljesítmény Akkumulátor = 50 mW + 50 mW kapacitása 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V Mértékegység: Óra (kb.) 1,0 Ah BL7010 4,5 óra BL1013 5,5 óra 1,3 Ah BL1415...
 • Page 21 Állomás kiválasztása – DAB Megjegyzés: Az akkumulátor nem tölthető a mellékelt hálózati adapter 1. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Be-/ segítségével. kikapcsoló gombot. 2. A Hullámsáv gomb megnyomásával válassza ki a Az akkumulátor töltöttségének jelzése DAB üzemmódot. (9. ábra) 3.
 • Page 22 1. Nyomja meg a Speciális beállítások gombot, majd érdekében ügyeljen arra, hogy a hajlékony forgassa a Hangerő/Hangolás-szabályozás/Kiválasztó rúdantenna helyesen legyen elhelyezve. Próbálja gombot, amíg a „Manual Tune” (Kézi hangolás) felirat kerülni a rádió használatát számítógép monitor és meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a Hangerő/ egyéb olyan berendezés közelében, melyek Hangolás-szabályozás/Kiválasztó...
 • Page 23: Műszaki Adatok

  A rádióhoz a jövőben elérhetővé válhat szoftverfrissítés. memóriájából (DAB és FM) A szoftverfrissítés megjelenésekor a szoftver és a 1. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Be-/ frissítésre vonatkozó információk a Makita weboldalán kikapcsoló gombot. lesznek elérhetők. 2. A Hullámsáv gombbal válassza ki a kívánt hullámsávot.
 • Page 24 Frekvenciatartomány FM 87,50–108 MHz DAB/DAB+ 174,928– 239,200 MHz DAB/DAB+ Csatornacsoport DAB (III. hullámsáv) 5A–13F Vonatkozó szabvány DAB (DMR109) DAB/DAB+ (DMR110) Áramköri tulajdonságok Hangszórók 3 hüvelyk átmérő, 8 ohm Kimenő teljesítmény 7,2 V: 2 x 0,5 W 10,8 V: 2 x 1,2 W...
 • Page 25: Dôležité Bezpečnostné Pokyny

  SLOVENČINA (Pôvodné pokyny) chladiace zariadenia. Ak je vaše telo uzemnené, zvyšuje sa riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. SYMBOLY 10. Za nevhodných podmienok, kedy by z akumulátora vytekala kvapalina, zabráňte kontaktu s ňou. Pri Nasledujú symboly, ktoré sa pre toto zariadenie náhodnom kontakte opláchnite vodou. Ak kvapalina používajú.
 • Page 26 TIETO POKYNY SI ODLOŽTE. • Veľmi odolný dizajn • Vodotesnosť s ochranou triedy IP64 UPOZORNENIE: Používajte len originálne • Možnosť napájania akumulátorom značky Makita alebo akumulátory Makita. Používanie iných než originálnych pomocou dodávaného sieťového adaptéra akumulátorov Makita alebo akumulátorov, ktoré boli upravené, môže mať...
 • Page 27 PREVÁDZKOVÝ ČAS Nasledujúca tabuľka uvádza prevádzkový čas v prípade úplne nabitého akumulátora. Napätie akumulátora Na výstupe reproduktora Kapacita = 50 mW + 50 mW akumulátora 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V Jednotka: hodina (približne) 1,0 Ah BL7010 4,5 hodiny BL1013 5,5 hodiny 1,3 Ah...
 • Page 28 Indikácia zvyšnej kapacity akumulátora ovládanie ladenia/voľbu, až kým na obrazovke nebude blikať „Station List“ (Zoznam staníc). (Obr. 9) Stlačením otočného ovládača na nastavenie hlasitosti/ Len akumulátory, ktoré majú na konci čísla modelu ovládanie ladenia/voľbu vstúpite do zoznamu staníc. písmeno „B“. 4.
 • Page 29 Stlačením otočného ovládača na nastavenie hlasitosti/ 3. Po stlačení tlačidla automatického ladenia Auto začne ovládanie ladenia/voľbu vstúpite do režimu rádio vyhľadávať stanice a po nájdení rozhlasovej manuálneho ladenia. stanice sa vyhľadávanie automaticky zastaví. Rádio 2. Otáčaním otočného ovládača na nastavenie hlasitosti/ bude pokračovať...
 • Page 30: Technické Špecifikácie

  Po sprístupnení aktualizácií softvéru budú softvér a displeji sa zobrazí číslo a frekvencia predvolenej informácie o spôsobe aktualizácie vášho rádia dostupné stanice. na webovej lokalite spoločnosti Makita. Možnosti voľby jazyka (k dispozícii len Ako prehrávať ďalšie zvuky pre model DMR110) UPOZORNENIE: Rádio ponúka osem možností...
 • Page 31 Frekvenčný rozsah FM 87,50 až 108 MHz DAB/DAB+ 174,928 až 239,200 MHz DAB/DAB+ Blok kanálov DAB (Pásmo III) 5A-13F Kompatibilná norma DAB (DMR109) DAB/DAB+ (DMR110) Charakteristiky obvodu Reproduktor 3-palcový 8-ohmový Výstupný výkon 7,2 V: 0,5 W x 2 10,8 V:1,2 W X 2...
 • Page 32: Důležité Bezpečnostní Pokyny

  ČESKY (Originální návod) 10. Při nesprávném zacházení může z akumulátoru uniknout kapalina – zamezte kontaktu s touto látkou. SYMBOLY Dojde-li k nechtěnému kontaktu, omyjte zasažené místo vodou. Při zasažení očí omyjte místo vodou a V popisu jsou využity následující symboly. Před použitím vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Page 33 Makita. Použití jiných než originálních akumulátorů Makita nebo pozměněných akumulátorů může způsobit explozi akumulátoru s následným požárem, zraněním či škodami na majetku. Dojde rovněž ke ztrátě platnosti záruky Makita na nářadí a nabíječku Makita. Tipy k uchování maximální životnosti akumulátoru 1.
 • Page 34 PROVOZNÍ DOBA Následující tabulka obsahuje informace o provozní době s plně nabitým akumulátorem. Napětí bloku akumulátoru Na výstupu reproduktorů Kapacita = 50 mW + 50 mW akumulátoru Jednotka: hodina (přibližný 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V údaj) 1,0 Ah BL7010 4,5 hodiny BL1013...
 • Page 35 Indikace zbývající kapacity akumulátoru 4. Otáčením knoflíku nastavení hlasitosti/ladění/ potvrzení volby procházejte seznam dostupných (obr. 9) stanic. Stisknutím knoflíku zvolte stanici. Platí pouze pro bloky akumulátorů označené písmenem 5. Otáčením knoflíku nastavení hlasitosti/ladění/ „B“ na konci čísla modelu potvrzení volby nastavte požadovanou hlasitost. Stisknutím kontrolního tlačítka na bloku akumulátoru zobrazíte zbývající...
 • Page 36 Nastavení pořadí stanic – DAB Poznámka: Chcete-li k vyhledání požadované stanice použít Radio má tři nastavení pořadí stanic, z nichž si můžete knoflík nastavení hlasitosti/ladění/potvrzení volby, vybrat. Nastavení pořadí stanic je alphanumeric, přepněte do režimu ladění stisknutím a přidržením ensemble a valid station (alfanumerické, skupina stanic a tohoto knoflíku.
 • Page 37: Technické Údaje

  Jestliže rádio nepracuje správně nebo na displeji schází Blok kanálů DAB/DAB+ DAB (III. pásmo) 5A-13F některé číslice (nebo se nesprávně zobrazují), proveďte Kompatibilní standard DAB (DMR109) následující postup. DAB/DAB+ (DMR110) 1. Stiskněte tlačítko Advanced (pokročilé nastavení). 2. Otáčejte knoflíkem nastavení hlasitosti/ladění/ Charakteristiky potvrzení...
 • Page 38: Pomembna Varnostna Navodila

  SLOVENŠČINA (Izvirna navodila) 10. V neprimernih pogojih lahko iz akumulatorja uhaja tekočina; izogibajte se stiku. Če pride do SIMBOLI nenamernega stika, sperite z vodo. Če pride tekočina v stik z očmi, takoj poiščite zdravniško pomoč. Naslednji simboli se uporabljajo v povezavi s strojem. Tekočina iz akumulatorja lahko povzroči draženje ali Pred uporabo proizvoda se obvezno seznanite z njihovim opekline.
 • Page 39 SHRANITE TA NAVODILA. • Vodoodporen z zaščito IP64 • Napajata ga tako akumulatorska baterija Makita kot POZOR: Uporabljajte le originalne akumulatorje napajalnik Makita. Zaradi uporabe neoriginalnih akumulatorjev Makita ali akumulatorjev, ki so bili spremenjene, lahko baterija poči in povzroči požar, telesne poškodbe ali škodo.
 • Page 40 ČAS DELOVANJA Naslednje tabele prikazujejo čas delovanja s povsem napolnjeno akumulatorsko baterijo. Napetost akumulatorske baterije Na izhodu zvočnika Zmogljivost = 50 mW + 50 mW akumulatorja 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V Enota: Ura (približno) 1,0 Ah BL7010 4,5 ure BL1013 5,5 ure...
 • Page 41 Prikazuje preostalo zmogljivost glasnost/nadzor nastavljanja/izbiro za ogled seznama postaj. akumulatorske baterije (sl. 9) 4. Zavrtite gumb za glasnost/nadzor nastavljanja/izbiro Samo za akumulatorske baterije, ki imajo na koncu za kroženje po seznamu postaj. Pritisnite gumb, da številke modela oznako „B“ izberete postajo. Za prikaz preostanka zmogljivosti akumulatorja pritisnite 5.
 • Page 42 Nastavitev vrstnega reda postaj – DAB Območje iskanja FM Na vašem radiu lahko izbirate med tremi nastavitvami za Ko boste uporabljali način FM, lahko radio nastavite na vrstni red postaj. Na voljo so alfanumerični, skupinski in iskanje lokalnih postaj ali iskanje vseh postaj, vključno z veljavni vrstni red postaj.
 • Page 43 Ponastavitev sistema DAB (Band III) 5A-13F Če vaš radio ne deluje pravilno ali pa na zaslonu manjkajo Združljivi standard DAB (DMR109) določene številke, izvedite sledeč postopek. DAB/DAB+ (DMR110) 1. Pritisnite gumb za dodatne nastavitve. 2. Vrtite gumb za glasnost/nadzor nastavljanja/izbiro, Funkcija vezja dokler se na zaslonu ne prikaže „Ponastavitev...
 • Page 44: Udhëzime Të Rëndësishme Sigurie

  SHQIP (Udhëzimet origjinale) 9. Shmangni kontaktin e trupit me sipërfaqet me tokëzim, si p.sh. tubat, radiatorët, furnelat dhe frigoriferët. Ka SIMBOLET një rrezik më të madh goditjeje elektrike nëse trupi juaj tokëzohet. Pjesët në vazhdim tregojnë simbolet e përdorura për 10.
 • Page 45 Gjithashtu, ky veprim do të bëjë të pavlefshme garancinë • Rezistente ndaj ujit deri në IP64 e “Makita” për ngarkuesin dhe veglën “Makita”. • Furnizohet me energji si nga paketa e baterisë “Makita” ashtu dhe nga ushqyesi elektrik i ofruar Këshilla për të ruajtur jetëgjatësinë...
 • Page 46 KOHA E PËRDORIMIT Tabelat në vijim tregojnë kohën e përdorimit me një bateri plotësisht të ngarkuar. Tensioni i kutisë së baterisë Në daljen e altoparlantit Kapaciteti i = 50 mW + 50 mW baterisë 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V Njësia: Orë...
 • Page 47 Treguesi i kapacitetit të mbetur të 3. Shtypni butonin e parametrave të avancuara dhe rrotulloni dorezën e volumit/kontrollit të sintonizimit/ baterisë (Fig. 9) përzgjedhjes derisa në ekran të pulsojë “Station List Vetëm për kutitë e baterisë me germën “B” në fund të (Lista e kanaleve)”.
 • Page 48 përzgjedhjes derisa në ekran të shfaqet “Manual Tune 3. Shtypni butonin e sintonizimit automatik dhe radioja (Sintonizimi manual)”. Shtypni dorezën e volumit/ do të nisë kërkimin dhe do të ndalojë automatikisht kontrollit të sintonizimit/përzgjedhjes për regjistruar sapo të gjejë një stacion radiofonik. Radioja do të modalitetin e sintonizimit manual.
 • Page 49 1. Shtypni butonin e energjisë për të ndezur radion. softuerin dhe informacionin për përditësimin e radios suaj 2. Shtypni butonin e brezit të frekuencave për të mund ta gjeni në faqen e internetit të Makita-s. zgjedhur brezin e valës së dëshiruar. 3. Shtypni menjëherë butonin e dëshiruar të...
 • Page 50 Tiparet e qarkut Altoparlanti 3 inç 8 om Energjia në dalje 7,2 V: 0,5 W X 2 10,8 V:1,2 W X 2 14,4 V: 2,2 W X 2 18 V: 3,5 W X 2 Terminali i furnizimit 3,5 mm diametër (AUX IN1/ AUX IN2) Sistemi i antenës DAB/FM: antenë...
 • Page 51: Важни Инструкции За Безопасност

  БЪЛГАРСКИ (Първоначални инструкции) накъсо изводите му. Свързването на изводите на батериите накъсо може да предизвика искри, СИМВОЛИ изгаряния или пожар. 9. Избягвайте пряк контакт до заземени повърхности По-долу са описани символите, използвани за тази като тръби, радиатори, шкафове или хладилници. машина.
 • Page 52 честотен обхват предизвика пожар или наранявания на хора и щети. • Micro USB порт за надграждане на софтуера Това също така ще анулира гаранцията на Makita за • Стерео говорители за високо качество на звука инструмента на Makita и зарядното устройство.
 • Page 53 ВРЕМЕ ЗА РАБОТА Следните таблици посочват времето за работа с напълно заредени батерии. Напрежение на касетата с батерии На изхода на високоговорителя Капацитет на = 50 mW + 50 mW батериите 7.2 V 10.8 V 14.4 V 18 V Единица: час (приблизително) 1.0 амперчаса...
 • Page 54 • За да извадите касетата с батерии, издърпайте Променливотоковият адаптер не трябва да бъде батерията от изводите, докато натискате бутоните свързан към мрежовото захранване, когато не се отстрани на касетата. използва. Върнете ключалката на отделението за батерията в първоначалното й положение. РАБОТА...
 • Page 55 Търсене на нови станции – DAB като намали динамичния обхват на аудио сигнала. Има три нива на компресия: Понякога ще има налични нови DAB радио станции. DRC 0 Не се прилага компресиране. Или може да се преместите в друга част на страната. DRC 1/2 Прилага...
 • Page 56 Ръчна настройка – FM 5. Станции, запазени в паметта за предварително настроени станции, могат да бъдат замествани с 1. Натиснете бутона за захранването, за да включите описаните по-горе процедури. радиото. 2. Натиснете бутона за честотен обхват, за да Извикване на станции от паметта за изберете...
 • Page 57 В бъдеще може да има актуализации на софтуера на радиото. Когато има налична актуализация на софтуера, можете да намерите софтуера и информация как да актуализирате радиото на уеб сайта на Makita. Как да възпроизвеждате други звук от външни аудио устройства ВНИМАНИЕ: Изключете...
 • Page 58: Važne Sigurnosne Upute

  Ako je OPREZ: Upotrebljavajte isključivo originalne baterije vaše tijelo uzemljeno, veća je opasnost od strujnog tvrtke Makita. Upotreba neoriginalnih baterija tvrtke udara. Makita ili baterija koje su promijenjene može dovesti do eksplozije baterije, što može uzrokovati požar, tjelesne...
 • Page 59 štetu. Također će poništiti jamstvo tvrtke Makita za alat i punjač tvrtke Makita. Savjeti za održavanje maksimalnog vijeka trajanja baterije 1. Napunite bateriju prije nego što se potpuno isprazni. Uvijek zaustavite rad alata i napunite bateriju kada primijetite slabiji rad alata.
 • Page 60: Vrijeme Rada

  VRIJEME RADA Tablice u nastavku prikazuju vrijeme rada s potpuno napunjenom baterijom. Napon baterije Izlaz zvučnika Kapacitet = 50 mW + 50 mW baterije 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V Jedinica: sat (otprilike) 1,0 Ah BL7010 4,5 sata BL1013 5,5 sati 1,3 Ah...
 • Page 61 Pritisnite gumb za provjeru na bateriji za prikaz preostalog 4. Okrećite kotačić za glasnoću / kontrolu podešavanja / kapaciteta baterije. Žaruljice indikatora zasvijetlit će na odabir da biste se pomicali po popisu dostupnih nekoliko sekundi. stanica. Pritisnite kotačić za odabir stanice. 5.
 • Page 62 1. Pritisnite gumb za napredne postavke. 5. Za isključivanje radioprijemnika pritisnite gumb za 2. Okrećite kotačić za glasnoću / kontrolu podešavanja / uključivanje/isključivanje. odabir dok se na zaslonu ne prikaže „Station order” FM zona pretraživanja (Redoslijed stanica), a zatim pritisnite kotačić za glasnoću / kontrolu podešavanja / odabir za unos Pri upotrebi načina FM, radioprijemnik se može postaviti postavke.
 • Page 63 Kada ažuriranja softvera budu dostupna, softver i informacije o ažuriranju radioprijemnika moći ćete pronaći 1. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje da biste na web-mjestu tvrtke Makita. uključili radioprijemnik. 2. Pritisnite gumb za pojas da biste odabrali željeno Način reprodukcije ostalih zvučnih izvora valno područje.
 • Page 64 МАКЕДОНСКИ (Оригинални упатства) спој на батериските приклучоци може да создаде искри, или да доведе до изгореници или пожар. СИМБОЛИ 9. Избегнувајте телесен контакт со заземјени површини, како што се цевки, радијатори, шпорети Долунаведените симболи се користат кај опремата. и фрижидери. Постои зголемен ризик од струен Видете...
 • Page 65 лична повреда или штета. Исто така, со тоа ќе се • Водоотпорно во согласност со IP64 поништи гаранцијата од Makita за алатот и полначот • Се напојува и со батерија Makita и со испорачаниот Makita. електричен адаптер Совети за одржување максимален...
 • Page 66 ВРЕМЕ НА РАБОТА Во следните табели е дадено времето на работа со целосно наполнета батерија. Напон на касетата со батерија На излез од звучникот Капацитет = 50 mW + 50 mW на Единица мерка: Час 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V батеријата...
 • Page 67 • За да ја извадите касетата со батерии, извадете ја исклучува. Кога AC адаптерот не се користи, треба да батеријата од контактот додека ги притискате се исклучи од струјниот приклучок. копчињата од страните на касетата. Вратете ја бравата на делот за батерии во почетната РАБОТА...
 • Page 68 е потребно да го активирате вашето радио да скенира DRC 1/2 Се применува средно ниво на за пронаоѓање нови станици. компресија. За да овозможите радиото да ги најде достапните DRC 1 Се применува максимална компресија. станици, препорачливо е да извршите целосно 1.
 • Page 69 Повикување станици од мемориските Прилагодете ја антената како што е опишано погоре. програми (DAB и FM) 3. Со вртење на тркалото за јачина на звук/контрола 1. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување на бирање станици/избор, фреквенцијата ќе се за да го вклучите радиото. менува...
 • Page 70: Технички Податоци

  игличка позитивна Батерија Кластер-батерија: 7,2 V - 10,8 V Лизгачка батерија: 10,8 V - 18 V Фреквентен опсег FM 87,50 - 108 MHz DAB/DAB+ 174,928 - 239,200 MHz DAB/DAB+ Блокирање канали DAB (Појас III) 5A-13F Компатибилен стандард DAB (DMR109) DAB/DAB+ (DMR110)
 • Page 71 СРПСКИ (Oригинално упутство) други мали метални предмети који би могли да преспоје два прикључка. Кратак спој између СИМБОЛИ прикључака батерије може да узрокује варничење, опекотине или да изазове пожар. У наставку су приказани симболи који се односе на 9. Избегавајте контакт тела са уземљеним опрему.
 • Page 72 дужину батерије. Употреба батерија које нису оригиналне • Микро USB port за надоградњу софтвера Makita батерије, или батерија које су мењане, може да • Стерео звучник за богате звучне перформансе изазове експлодирање батерије што може да доведе • Изузетно чврст дизајн...
 • Page 73 ВРЕМЕ РАДА Табеле у наставку описују време рада са батеријом која је потпуно напуњена. Напон улошка за батерије Излазни напон звучника Капацитет = 50 mW + 50 mW батерије Јединица: Број сати 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V (приближно) 1,0 Ah BL7010...
 • Page 74 Смањена снага, дисторзија и „испрекидани звук“ су РАД показатељи да батерију треба заменити. Напомена: Овај радио поседује три начина тражења станица – Комплет батерија не може да се напуни помоћу аутоматско тражење, ручно тражење и позивање приложеног адаптера за напајање наизменичном меморисаних...
 • Page 75 Како би радио могао да пронађе доступне станице, 3. Притисните дугме за напредно подешавање и препоручује се да обавите комплетну претрагу DAB окрећите дугме за јачину звука/бирање и Band III фреквенција. подешавање станица док се на екрану не појави 1. Притисните дугме за аутоматско тражење станица. опција...
 • Page 76 Опције бирања језика (доступно само 4. Наставите да окрећете дугме за јачину звука/ бирање и подешавање станица док се на екрану за DMR110) не прикаже жељена фреквенција. Постоји осам опција за бирање језика који су доступни 5. Окрећите дугме за јачину звука/бирање и на...
 • Page 77: Технички Подаци

  Када ажурирања софтвера буду доступна тај софтвер и информације о томе како да ажурирате радио можете да пронађете на Makita веб локацији. Како се репродукују остали извори звука ПАЖЊА: Искључите овај апарат пре прикључивања других извора звука. • Постоје два AUX IN прикључка. AUX IN 1 се налази...
 • Page 78: Instrucţiuni Importante Privind Siguranţa

  ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) două borne. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate produce scântei, arsuri sau incendiu. SIMBOLURI 9. Evitaţi contactul fizic cu suprafeţe împământate, cum ar fi ţevi, radiatoare, maşini de gătit sau frigidere. Veţi găsi în continuare simbolurile folosite pentru Riscul electrocutării este mai mare în cazul în care echipament.
 • Page 79 şi implicit • Clasă de rezistenţă la apă IP64 incendii, vătămare corporală şi daune. De asemenea, va • Alimentat atât cu acumulator Makita, cât şi cu anula garanţia Makita pentru unealta şi încărcătorul adaptorul de alimentare furnizat Makita.
 • Page 80 TIMP DE OPERARE Următoarele tabele indică timpul de operare cu un acumulator complet încărcat. Tensiune cartuş acumulator La ieşire difuzor Capacitate = 50 mW + 50 mW acumulator 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V Unitate: Ore (Aproximativ) 1,0 Ah BL7010 4,5 ore BL1013...
 • Page 81 Selectarea unui post - DAB Notă: Cartuşul de acumulator nu poate fi încărcat cu adaptorul 1. Apăsaţi butonul Power (Alimentare) pentru a porni de alimentare furnizat. radioul. 2. Selectaţi modul DAB apăsând butonul Band (Bandă). Indicarea capacităţii rămase a 3. Apăsaţi butonul Advanced setting (Setare avansată) şi acumulatorului (Fig.
 • Page 82 această funcţie se poate utiliza pentru asistarea 5. Apăsaţi butonul Volume/Tuning Control/Select poziţionării antenei sau a radioului, pentru a optimiza (Volum/Control acord/Selectare) pentru a confirma recepţia unui anumit canal sau unei anumite frecvenţe. setarea. 1. Apăsaţi butonul Advanced setting (Setare avansată) şi Acord prin scanare –...
 • Page 83 Pe măsură ce actualizările software devin disponibile, Opţiuni de limbă (disponibile numai la programele software şi informaţiile privind actualizarea radioului pot fi găsite pe website-ul Makita. DMR110) Radioul este prevăzut cu opt opţiuni de limbă: engleză, Mod de redare a altor surse audio germană, italiană, franceză, olandeză, daneză,...
 • Page 84 Domeniu de frecvenţă FM 87,50 - 108 MHz DAB/DAB+ 174,928 - 239,200 MHz DAB/DAB+ Blocare canale DAB (Bandă III) 5A-13F Standard compatibil DAB (DMR109) DAB/DAB+ (DMR110) Caracteristică circuit Boxă 3 inch 8 ohmi Putere de ieşire 7,2 V: 0,5 W x 2...
 • Page 85: Важливі Інструкції З Техніки Безпеки

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні інструкції) 8. Коли акумуляторний блок не використовується, тримайте його подалі від металевих предметів, СИМВОЛИ таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи, шурупи тощо, які можуть закоротити клеми акумулятора. Нижче наведені символи, що застосовуються до Закорочення клем акумулятора може призвести до виробу.
 • Page 86 • 5 попередньо заданих станцій у кожному діапазоні отримання травм або пошкодження обладнання. Це • Micro USB-порт для оновлення програмного також призведе до скасування гарантії компанії Makita забезпечення на інструмент та зарядний пристрій Makita. • Стереофонічний динамік для об’ємного звучання...
 • Page 87 ЧАС РОБОТИ У таблицях, наведених нижче, зазначений час роботи на повному заряді акумулятора. Напруга касети акумулятора За вихідної потужності динаміка Ємність = 50 мВт + 50 мВт акумулятора 7,2 В 10,8 В 14,4 В 18 В Одиниця вимірювання: Година (приблизно) 1,0 А-год.
 • Page 88 Поверніть замок акумуляторного відсіку у вихідне автоматично відключається. Адаптер змінного струму положення. необхідно відключати від джерела живлення, коли він Знижена потужність, спотворення звуку та не використовується. переривчастий звук вказують на необхідність заміни акумулятора. РОБОТА Примітка: У цьому радіоприймачі передбачено три способи Акумуляторний...
 • Page 89 іншої частини країни. У цьому випадку Вам потрібно DRC 0 Стиснення не застосовується. настроїти свій радіоприймач на пошук нових станцій DRC 1/2 Застосовується середнє стиснення. шляхом сканування. DRC 1 Застосовується максимальне Щоб радіоприймач міг знайти доступні станції, стиснення. рекомендується провести повне сканування частот 1.
 • Page 90 2. Натисніть кнопку діапазону, щоб обрати необхідний 2. Натисніть кнопку діапазону, щоб обрати необхідний діапазон хвиль. діапазон хвиль. Відрегулюйте антену, як описано вище. 3. Короткочасно натисніть потрібну кнопку 3. Поворот ручки регулювання гучності / пошуку попередньо заданої станції. На дисплеї з’явиться станцій...
 • Page 91: Технічне Обслуговування

  У майбутньому для радіоприймача можуть бути доступними оновлення програмного забезпечення. У разі появи оновлення програмного забезпечення програмне забезпечення та інформацію про процедуру оновлення радіоприймача можна знайти на веб-сайті компанії Makita. Як використовувати радіоприймач із іншими аудіопристроями ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Перш ніж приєднати інші аудіопристрої, від’єднайте...
 • Page 92 РУССКИЙ (Oригинальные инструкции) 8. Когда аккумуляторный блок не используется, храните его отдельно от металлических СИМВОЛЫ предметов, таких как: скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие небольшие Ниже приведены символы, используемые для данного металлические предметы, которые могут привести устройства. Перед использованием убедитесь, что вы к...
 • Page 93 • Стереодинамик для глубокого, насыщенного звука Makita и зарядное устройство. • Сверхпрочная конструкция • Класс влагозащиты IP64 Советы по обеспечению • Питание от аккумуляторного блока Makita и прилагаемого сетевого адаптера максимального срока службы аккумулятора 1. Заряжайте аккумуляторный блок до того, как он...
 • Page 94: Время Работы

  ВРЕМЯ РАБОТЫ В следующей таблице показано время работы с полностью заряженным аккумулятором. Напряжение аккумуляторного блока На выходе динамика Емкость = 50 мВт + 50 мВт аккумулятора Единицы измерения: часы 7,2 В 10,8 В 14,4 В 18 В (приблизительно) 1,0 А-ч BL7010 4,5 ч...
 • Page 95 Установите стопор батарейного отсека в исходное ЭКСПЛУАТАЦИЯ положение. Снижение мощности, искажения и “заикание” Существует три варианта настройки радио – являются признаками необходимости замены сканирование, ручная настройка и вызов аккумулятора. предустановок из памяти. Примечание: Аккумуляторный блок нельзя заряжать с помощью Выбор станции – DAB прилагаемого...
 • Page 96 счетчик в левой части дисплея будет 4. Вращайте регулятор громкости/настройки/выбора, увеличиваться, а станции – добавляться в список. чтобы выбрать нужную настройку DRC. 5. Нажмите регулятор громкости/настройки/выбора, Ручная настройка – DAB чтобы подтвердить настройку. Ручная настройка позволяет настроить Настройка методом сканирования – FM радиоприемник...
 • Page 97 выбрать нужный диапазон. обеспечения данное ПО и информация о способе 3. Нажмите и отпустите кнопку Preset. На экране обновления прошивки радиоприемника будут отобразятся заданный номер и частота станции. публиковаться на веб-сайте Makita. Язык (доступно только в модели Воспроизведение других DMR110) аудиоисточников...
 • Page 98: Технические Характеристики

  Диапазон частот FM 87,50 - 108 МГц DAB/DAB+ 174,928 - 239,200 МГц Блок каналов DAB/DAB+ DAB (диапазон III) 5A-13F Совместимый стандарт DAB (DMR109) DAB/DAB+ (DMR110) Параметры контура Динамик 3 дюйма 8 Ом Выходная мощность 7,2 В: 0,5 Вт x 2 10,8 В: 1,2 Вт...
 • Page 100 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan www.makita.com DMR109-14L-0216...

This manual is also suitable for:

Dmr110