Download  Print this page

Advertisement

Nechránené kontakty prelepte páskou alebo zakryte a
akumulátor zabaľte tak, aby sa v balení nemohol
pohybovať.
11. Pri zneškodňovaní akumulátora dodržiavajte miestne
nariadenia.
TIETO POKYNY SI ODLOŽTE.
UPOZORNENIE: Používajte len originálne
akumulátory Makita. Používanie iných než originálnych
akumulátorov Makita alebo akumulátorov, ktoré boli
upravené, môže mať za následok prasknutie akumulátora
s následkom požiaru, osobného poranenia a škôd.
Taktiež dôjde ku skončeniu platnosti záruky poskytovanej
na náradie a nabíjačku.
Rady na udržanie maximálnej životnosti
akumulátora
1. Pred úplným vybitím akumulátor nabite.
Ak spozorujete nižší výkon náradia, vždy zastavte
činnosť a jednotku akumulátora nabite.
2. Úplne nabitý akumulátor nikdy nenabíjajte.
Nadmerné nabíjanie skracuje prevádzkovú životnosť
akumulátora.
3. Akumulátor nabíjajte pri izbovej
teplote 10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F). Pred
nabíjaním nechajte akumulátor vychladnúť.
4. Ak akumulátor nebudete dlhodobo používať (dlhšie
než šesť mesiacov), nabite ho.
VYSVETLENIE VŠEOBECNÉHO
PREHĽADU (Obr. 1 - 12)
1.
Hlavný vypínač
2.
Tlačidlo na voľbu pásma
3.
Tlačidlo pokročilých nastavení
4.
Tlačidlo na zobrazenie informácií
5.
Tlačidlo predvolenej stanice
6.
Tlačidlo automatického ladenia
7.
Otočný ovládač na nastavenie hlasitosti/ovládanie
ladenia/voľbu
8.
Zásuvka vstupu napájania jednosmerným prúdom
9.
Vstup AUX IN 1
10. LCD displej
11. Mäkká ohybná tyčová anténa
12. Rukoväť
13. Kryt priehradky akumulátora (zakrýva akumulátor)
14. Reproduktor
15. Skrinka priehradky akumulátora
16. Koncovka vstupu (AUX IN 2)
17. Port micro USB na inováciu softvéru
18. Priehradka akumulátora
19. Červený indikátor
20. Tlačidlo
21. Akumulátor
22. Indikátory
23. Tlačidlo kontroly
FUNKCIE
• FM/DAB (DMR109)
• FM/DAB alebo DAB+ (DMR110)
• Veľký LCD displej s osvetlením
• Manuálne ladenie/predvoľby/ladenie s vyhľadávaním
26
• Ladenie a ovládanie hlasitosti pomocou otočného
ovládacieho prvku
• 5 prednastavených staníc pre každé pásmo
• Port micro USB na inováciu softvéru
• Stereofónny reproduktor na dosiahnutie fantastického
zvukového výkonu
• Veľmi odolný dizajn
• Vodotesnosť s ochranou triedy IP64
• Možnosť napájania akumulátorom značky Makita alebo
pomocou dodávaného sieťového adaptéra

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: