Download  Print this page

Advertisement

Megjegyzés:
Az akkumulátor nem tölthető a mellékelt hálózati adapter
segítségével.
Az akkumulátor töltöttségének jelzése
(9. ábra)
Csak a típusszám végén „B" jelzéssel ellátott
akkumulátorok esetén
Az akkumulátoron található ellenőrző gombot
megnyomva ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét. A
jelzőfény néhány másodpercig világít.
Jelzőfények
Világít
Nem világít
Megjegyzés:
• A használat körülményeitől és a környezeti
hőmérséklettől függően előfordulhat, hogy a jelzett
töltöttségi szint némileg eltér a tényleges töltöttségi
szinttől.
A hajlékony rúdantenna felszerelése
(10. és 11. ábra)
A hajlékony rúdantennát az ábra szerint kell felszerelni.
Megjegyzés:
Az akkumulátorrekeszben található egy tartó a leszerelt
antenna tárolására.
A mellékelt hálózati adapter használata
(12. ábra)
Távolítsa el a gumi védőborítást, majd illessze az adapter
dugaszát a rádió elülső részén található egyenáramú
(DC) aljzatba. Csatlakoztassa az adaptert egy
szabványos hálózati aljzatba. Az adapter használatakor
az akkumulátor automatikusan lekapcsolódik. A hálózati
adaptert használaton kívül ki kell húzni a hálózati
csatlakozóból.
HASZNÁLAT
A rádió 3 féle hangolási móddal rendelkezik: kereső
hangolással, kézi hangolással és előre programozott
állomások előhívásával.
Töltöttségi szint
Villog
75–100%
50–75%
25–50%
0–25%
Töltse fel az
akkumulátort.
Lehetséges, hogy
az akkumulátor
meghibásodott.
Állomás kiválasztása – DAB
1. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Be-/
kikapcsoló gombot.
2. A Hullámsáv gomb megnyomásával válassza ki a
DAB üzemmódot.
3. Nyomja meg a Speciális beállítások gombot, majd
forgassa a Hangerő/Hangolás-szabályozás/Kiválasztó
gombot, amíg a „Station List" (Állomáslista) felirat
villogni nem kezd a kijelzőn. Nyomja meg a Hangerő/
Hangolás-szabályozás/Kiválasztó gombot az
állomások listájába történő belépéshez.
4. A Hangerő/Hangolás-szabályozás/Kiválasztó gombot
forgatva görgethet az elérhető állomások között.
Nyomja meg a gombot az állomás kiválasztásához.
5. A Hangerő/Hangolás-szabályozás/Kiválasztó gomb
forgatásával állítsa be a kívánt hangerőt.
Kijelző üzemmódjai – DAB
A rádió egy sor megjelenítési lehetőséget tartalmaz az
DAB üzemmódhoz:
Az Info gomb megnyomásával görgethet az alábbi (a–g)
betűkkel jelzett különböző opciók között.
a. Állomás neve
b. Program típusa
c. Multiplex név
d. Dátum és idő
e. Frekvencia és csatorna
f.
Bitráta/Hang típusa
g. Jelerősség
Új állomások keresése – DAB
Időről időre új DAB rádióállomások jelenhetnek meg. Az is
előfordulhat, hogy Ön egy másik országrészbe költözik.
Ebben az esetben új állomásokat kerestethet a rádióval.
Ahhoz, hogy a rádió új elérhető állomásokat tudjon
keresni, javasolt egy teljes keresést elvégezni a III. DAB-
hullámsáv frekvenciáin.
1. Nyomja meg az Automatikus hangolás gombot.
2. A rádió egy teljes keresést hajt végre a DAB-
frekvenciákon. Új állomások találata esetén a kijelző
bal oldalán lévő állomásszámláló értéke megnő, és az
állomások bekerülnek a listába.
Kézi hangolás – DAB
A kézi hangolással megadhatja a III. DAB-hullámsáv egy
meghatározott frekvenciáját. Ez a funkció az antenna
vagy a rádió pozicionálásához is használható, egy adott
csatorna vagy frekvencia vételének optimális
beállításához.
Megjeleníti az éppen hallgatott
állomás nevét.
Megjeleníti az éppen hallgatott
állomás típusát. Pl. Pop,
Klasszikus, Hírek stb.
Megjeleníti annak a DAB
multiplexnek a nevét, amelyhez
az állomás tartozik.
A dátumot és pontos időt jeleníti
meg.
Megjeleníti az éppen hangolt
DAB-állomás frekvenciáját és
csatornaszámát.
Az éppen hangolt DAB-állomás
digitális hangjának bitrátáját és
hangtípusát jeleníti meg.
Az éppen hangolt DAB-állomás
jelerősségét mutatja.
21

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: