Download  Print this page

Advertisement

10. Включените в комплекта литиево-йонни батерии
са предмет на изискванията на законодателството
за опасни товари. При транспортиране с търговска
цел, например от трети страни и спедиторски
агенти, трябва да се съблюдават специални
изисквания при опаковането и обозначаването.
Консултацията с експерт по опасни материали
относно подготовката на обекта, който ще бъде
транспортиран, е задължителна. Моля, спазвайте
националното законодателство, което е възможно
да е по-подробно.
Залепете или прикрийте отворените контакти и
пакетирайте батерията по такъв начин, че да не
може да се движи свободно в опаковката.
11. Следвайте местните разпоредби относно
изхвърлянето на батерия.
ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ
ИНСТРУКЦИИ.
ВНИМАНИЕ: Използвайте само оригинални
батерии Makita. Използването на батерии, които не са
Makita, или батерии, които са модифицирани, може да
доведе до избухване на батерията, което да
предизвика пожар или наранявания на хора и щети.
Това също така ще анулира гаранцията на Makita за
инструмента на Makita и зарядното устройство.
Съвети за поддържане на максимално
дълъг живот на батерия
1. Зареждайте касетата с батерии, преди да се е
разредила напълно.
Винаги спирайте да работите с инструмента и
заменете касетата с батерии, ако забележите
спадане на мощността на инструмента.
2. Никога не презареждайте напълно заредена
касета с батерии.
Презареждането съкращава експлоатационния
живот на батерията.
3. Зареждайте касетата с батерии при стайна
температура от 10°C - 40°C (50°F - 104°F).
Оставете загряла касета с батерии да се охлади,
преди да я заредите.
4. Заредете касетата с батерии, ако няма да я
използвате продължително време (повече от шест
месеца).
ОБЯСНЕНИЕ НА ОБЩИЯ ВИД
(Фиг. 1 - 12)
1.
Бутон за захранването
2.
Бутон за честотен обхват
3.
Бутон за разширени настройки
4.
Бутон за информация
5.
Бутон за предварително настроени станции
6.
Бутон за автоматична фина настройка
7.
Регулатор за силата на звука/Настройка/
Превключвател
8.
Гнездо за подаване на външно захранване DC IN
9.
AUX IN 1
10. LCD дисплей
11. Мека, огъваща се антена
12. Ръкохватка
52
13. Капак на отделението за батерии (покрива
касетата с батерии)
14. Високоговорител
15. Ключалка на отделението за батериите
16. Вход (AUX IN 2)
17. Micro USB порт за надграждане на софтуера
18. Отделение за батерия
19. Червен индикатор
20. Бутон
21. Касета с батерии
22. Светоиндикатори
23. Контролен бутон
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• FM/DAB (DMR109)
• FM/DAB или DAB+ (DMR110)
• Голям LCD дисплей с осветление
• Настройка на станции – ръчна/предварително
настроени станции/сканиране
• Въртящи се копчета за настройка на станции и сила
на звука
• 5 предварително настроени станции за всеки
честотен обхват
• Micro USB порт за надграждане на софтуера
• Стерео говорители за високо качество на звука
• Изключително здрава конструкция
• Водоустойчивост, съответстваща на IP64
• Захранване посредством пакет с батерии Makita и
доставения захранващ адаптер

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: