Download  Print this page

Advertisement

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.
UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální
akumulátory Makita. Použití jiných než originálních
akumulátorů Makita nebo pozměněných akumulátorů
může způsobit explozi akumulátoru s následným
požárem, zraněním či škodami na majetku. Dojde rovněž
ke ztrátě platnosti záruky Makita na nářadí a nabíječku
Makita.
Tipy k uchování maximální životnosti
akumulátoru
1. Akumulátor nabíjejte ještě před úplným vybitím.
Jakmile si povšimnete nižšího výkonu, zařízení vždy
vypněte a blok akumulátoru nabijte.
2. Nikdy nedobíjejte zcela nabitý blok akumulátoru.
Přebíjení zkracuje životnost akumulátoru.
3. Blok akumulátoru nabíjejte při pokojové
teplotě 10–40 °C (50–104 °F). Jestliže je akumulátor
horký, nechte jej před nabíjením vychladnout.
4. Déle než šest měsíců nepoužívaný blok akumulátoru
je nutné dobít.
VYSVĚTLENÍ K CELKOVÉMU
POHLEDU (obr. 1–12)
1.
Tlačítko napájení
2.
Tlačítko Band (volba pásma)
3.
Tlačítko Advanced (pokročilé nastavení)
4.
Tlačítko Info (informace)
5.
Tlačítka předvolby
6.
Tlačítko Auto tune (automatické ladění)
7.
Knoflík nastavení hlasitosti/ladění/potvrzení volby
8.
Zdířka vstupu adaptéru
9.
AUX IN 1
10. Displej LCD
11. Krátká ohebná anténa
12. Držadlo
13. Kryt prostoru pro akumulátor (zakrývá blok
akumulátoru)
14. Reproduktor
15. Zámek prostoru pro akumulátor
16. Vstupní konektor (AUX IN 2)
17. Port mikro USB pro aktualizaci softwaru
18. Prostor pro akumulátor
19. Červený indikátor
20. Tlačítko
21. Blok akumulátoru
22. Kontrolky
23. Kontrolní tlačítko
FUNKCE
• FM/DAB (DMR109)
• FM/DAB nebo DAB+ (DMR110)
• Velký podsvícený displej LCD
• Ruční ladění/předvolby/automatické ladění
• Ladění a nastavení hlasitosti otočným knoflíkem
• 5 předvoleb stanic v každém pásmu
• Port mikro USB pro aktualizaci softwaru
• Stereofonní reproduktor s vynikajícím zvukovým
výkonem
• Velmi odolná konstrukce
• Odolnost proti vodě s krytím IP64
• Napájení blokem akumulátoru Makita nebo s využitím
dodaného napájecího adaptéru
33

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: