Download  Print this page

Advertisement

PREVÁDZKOVÝ ČAS
Nasledujúca tabuľka uvádza prevádzkový čas v prípade úplne nabitého akumulátora.
Kapacita
akumulátora
7,2 V
1,0 Ah
BL7010
1,3 Ah
BL0715
1,5 Ah
2,0 Ah
3,0 Ah
4,0 Ah
5,0 Ah
6,0 Ah
: Klastrový akumulátor
* Prevádzkový čas závisí od prevádzky v režime DAB/DAB+ na jedno nabitie.
* Prevádzkový čas sa môže líšiť v závislosti od typu akumulátora, stavu nabitia a podmienok používania.
INŠTALÁCIA
Inštalácia alebo vybratie zásuvného
akumulátora (Obr. 4 - 6)
UPOZORNENIE:
Pred inštaláciou alebo vyberaním akumulátora rádio vždy
vypnite.
• Akumulátor vložíte tak, že jazýček akumulátora
nasmerujete na ryhu v kryte a zasuniete ho na miesto.
Vždy zatlačte úplne, kým zakliknutím nezapadne na
miesto.
• Ak vidíte červený indikátor na hornej strane tlačidla, nie
je správne zapadnutý. Nainštalujte ho teda úplne tak,
aby tento červený indikátor nebolo vidieť. V opačnom
prípade môže náhodne vypadnúť z rádia a ublížiť vám
alebo osobám v okolí.
• Akumulátor neinštalujte nasilu. Ak sa akumulátor nedá
zasunúť ľahko, nevkladáte ho správne.
• Ak chcete vybrať akumulátor, vysuňte ho z rádia,
pričom posúvajte tlačidlo na prednej strane
akumulátora alebo stláčajte tlačidlá na obidvoch
stranách akumulátora.
Skrinku priehradky akumulátora vráťte do pôvodnej
polohy.
Napätie akumulátora
10,8 V
14,4 V
BL1013
BL1415
BL1015
BL1415N
BL1020B
BL1430
BL1430B
BL1040B
BL1440
BL1450
BL1460B
: Zásuvný akumulátor
18 V
BL1815
BL1815N
BL1820
BL1820B
BL1830
BL1830B
BL1840
BL1840B
BL1850
BL1850B
BL1860B
Znížený výkon, skreslenie a „koktavý zvuk" sú znaky
signalizujúce potrebu vymeniť akumulátor.
Poznámka:
Akumulátor nemožno nabíjať pomocou dodávaného
adaptéra striedavého prúdu.
Inštalácia alebo vybratie klastrového
akumulátora (Obr. 7 a 8)
UPOZORNENIE:
Pred inštaláciou alebo vyberaním akumulátora rádio vždy
vypnite.
• Blok akumulátora vložíte tak, že jazýček na bloku
akumulátora zarovnáte s drážkou na skrinke a
zasuniete ho na požadované miesto.
• Ak chcete vybrať akumulátor, vytiahnite ho z koncovky,
pričom stláčajte tlačidlá bokoch akumulátora.
Skrinku priehradky akumulátora vráťte do pôvodnej
polohy.
Znížený výkon, skreslenie a „koktavý zvuk" sú znaky
signalizujúce potrebu vymeniť akumulátor.
Poznámka:
Akumulátor nemožno nabíjať pomocou dodávaného
adaptéra striedavého prúdu.
Na výstupe reproduktora
= 50 mW + 50 mW
Jednotka: hodina (približne)
4,5 hodiny
5,5 hodiny
5,0 hodín
6,0 hodín
6,5 hodiny
8,0 hodín
7,0 hodín
7,5 hodiny
10 hodín
11 hodín
14 hodín
20 hodín
18 hodín
22 hodín
25 hodín
24 hodín
31 hodín
27

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: