Download  Print this page

Functiekeuze - Mitsubishi Electric PLA-RP-BA Operation Manual

Indoor unit
Hide thumbs

Advertisement

7. Andere functies
7.2. Foutcode-aanwijzingen
Als u een telefoonnummer hebt opgegeven dat moet worden gebeld in geval van problemen, wordt dit num-
mer op het scherm weergegeven. (U kunt dit nummer instellen onder Function Selection. Zie paragraaf 8
voor meer informatie.)
Als het ON-lampje en de foutcode beide knipperen: dit betekent dat de airconditioner defect is en de werking is onderbroken (kan niet worden hervat).
Schrijf het aangegeven unitnummer en de foutcode op, schakel de stroom van de airconditioner uit en bel de leverancier of de onderhoudstechnicus.
ERROR CODE
˚C
˚C
Foutcode
Als alleen de foutcode knippert (terwijl het ON-lampje blijft branden): het apparaat blijft werken, hoewel er mogelijk een probleem is ontstaan. Schrijf
in dit geval de foutcode op en bel de leverancier of de onderhoudstechnicus voor advies.
* Als u een telefoonnummer hebt opgegeven dat moet worden gebeld in geval van problemen, drukt u op Check om dit nummer op het scherm weer
te geven. (U kunt dit nummer instellen onder Function Selection. Zie paragraaf 8 voor meer informatie.)

8. Functiekeuze

Functiekeuze van de afstandsbediening
De instelling van de volgende functies van de afstandsbediening kan in de functiekeuzestand van de afstandsbediening worden gewijzigd. Wijzig de
instelling indien nodig.
Item 1
1. De taal wijzigen
Instelling displaytaal
( " C H A N G E L A N -
GUAGE")
2. Functiebegrenzing
(1)
Instelling begrenzing bedrijfsfuncties (bedrijfsblokkering)
("FUNCTION SELEC-
("LOCKING FUNCTION")
TION")
(2)
Instelling gebruik van de automatische stand ("SELECT
AUTO MODE")
(3)
Instelling van de temperatuurbegrenzingen ("LIMIT TEMP
FUNCTION")
3. Standkeuze
(1)
Instelling hoofd/sub-afstandsbediening ("CONTROLLER
("MODE SELECTION")
MAIN/SUB")
(2)
Instelling klok gebruiken ("CLOCK")
(3)
Instelling van de timerfunctie ("WEEKLY TIMER")
(4)
Instelling contactnummer bij storingen ("CALL.")
4. Display wijzigen
(1)
Instelling temperatuurweergave °C/°F ("TEMP MODE °C/°F") • Instelling van de weer te geven temperatuureenheid (°C of °F)
("DISP MODE SET-
(2)
Instelling weergave afzuigluchttemperatuur ("ROOM TEMP
TING")
DISP SELECT")
(3)
Instelling weergave automatisch koelen/verwarmen ("AUTO
MODE DISP C/H")
Na het drukken op de Check-knop:
CALL:XXXX
XXX:XXX
ON/OFF
Item 2
ERROR CODE
Foutcode
Nummer binnenunit
Adres koelmiddel
binnenunitv
Wisselende weergave
ON/OFF
Item 3 (betekenis van de instelling)
• Weergave is mogelijk in meerdere talen
• Het instellen van de begrenzing van bedrijfsfuncties (bedrijfsblokkering)
• Instelling van het wel of niet gebruiken van de "automatische" bedri-
jfsstand
• Instellen van het instelbare temperatuurbereik (maximum, minimum)
• Keuze van de hoofd- of subafstandsbediening
* Indien op één groep twee afstandsbedieningen zijn aangesloten, di-
ent één afstandsbediening als "sub" te worden ingesteld.
• Instelling van het wel of niet gebruiken van de klokfunctie
• Instelling van het type timer
• Weergave van het te bellen nummer bij storingen
• Instelling van het telefoonnummer
• Instelling van het wel of niet gebruiken van het display van de binnen-
(aanzuig)-luchttemperatuur
• Instelling van het wel of niet gebruiken van het display voor "koelen" of
"verwarmen" tijdens bedrijf in de automatische stand
ON-lampje
(Knipperen)
ON/OFF
71

Advertisement

Table of Contents
loading