Download  Print this page

Noodbedrijf Voor Draadloze Afstandsbediening; Onderhoud En Schoonmaken - Mitsubishi Electric PLA-RP-BA Operation Manual

Indoor unit
Hide thumbs

Advertisement

9. Noodbedrijf voor draadloze afstandsbediening

10. Onderhoud en schoonmaken

C
TEMP.
Hiermee wordt aangegeven dat het filter moet worden schoonge-
maakt.
Vraag een erkende vakman het fi lter te reinigen.
De aanduiding "FILTER" uitschakelen
Druk, nadat u het filter heeft schoongemaakt, de [FILTER]-knop
tweemaal achter elkaar in. De aanduiding verdwijnt.
Opmerking:
Als er twee of meer verschillende soorten binnenapparaten worden bedi-
end, verschilt dit schoonmaakinterval, afhankelijk van het soort fi lter. Op
het tijdstip dat het filter van het hoofdapparaat moet worden schoonge-
maakt, verschijnt de aanduiding "FILTER". Als de aanduiding weer verdwi-
jnt, begint de telling opnieuw.
"FILTER" geeft het schoonmaakinterval aan dat wordt gehanteerd als het
binnenapparaat onder normale omstandigheden wordt gebruikt. Er wordt
alleen rekening gehouden met de verstreken gebruiksduur. Als het fi lter
wordt gebruikt in situaties waar de lucht vervuild is, dient u het fi lter vaker
schoon te maken.
Het
schoonmaakinterval voor het fi lter verschilt van model tot model.
e aanwijzing is voor de draadloze afstandsbediening niet bes-
Dez
chikbaar.
Reinigen van de fi lters
• Maak de fi lters schoon met behulp van een stofzuiger. Als u niet de bes-
chikking heeft over een stofzuiger, klop de fi lters dan lichtjes tegen een
hard voorwerp zodat al het stof en vuil eruit valt.
• Als de fi lters heel erg vuil zijn, was deze dan in lauw water. Als u wasmid-
del gebruikt, zorg dan dat dit hierna grondig wordt weggespoeld en laat de
fi lters goed drogen voordat u deze weer plaatst.
Voorzichtig:
• Droog de fi lters nooit in direct zonlicht of met behulp van een warmtebron
zoals een straalkacheltje of een haardroger; hierdoor kunnen de filters
kromtrekken.
• Was de fi lters nooit in heet water (meer dan 50°C); hierdoor kunnen de fi l-
ters kromtrekken.
• Let erop dat de fi lters altijd zijn geïnstalleerd als u het apparaat gebruikt.
Gebruik van het apparaat zonder de fi lters kan leiden tot beschadiging er-
van.
Voorzichtig:
• Voordat u begint met schoonmaken, moet u het apparaat stoppen en de
stroomvoorziening UITzetten.
• Binnenapparaten zijn uitgerust met fi lters om stof uit ingezogen lucht te
verwijderen. Reinig de fi lters volgens de hieronder aangegeven methodes.
C
FILTER
ON/OFF
Wanneer de afstandsbediening niet kan worden gebruikt
Als de batterijen van de afstandsbediening leeg zouden raken, of als de
afstandsbediening niet goed zou functioneren, kunt u via de noodknop-
pen op het rooster overgaan op noodbedrijf.
A
DEFROST/STAND BY-lamp
B
Bedrijfslamp
C
Noodbedrijfschakelaar (verwarmen)
D
Noodbedrijfschakelaar (koelen)
E
Ontvanger
Noodbedrijf starten
D
• Houd de
-knop
langer dan 2 seconden ingedrukt om naar de koel-
stand te gaan.
C
• Houd de
-knop
langer dan 2 seconden ingedrukt om naar de
verwarmingsstand te gaan.
B
* Wanneer de bedrijfslamp
gaat branden betekent dat het toestel in
bedrijf is gesteld.
Opmerking:
• De details voor noodbedrijf worden onderstaand getoond.
De details voor NOODBEDRIJF worden onderstaand getoond.
Bedrijfsstand
Ingestelde temperatuur
Ventilatorsnelheid
Blaasrichting
Horizontaal
Bedrijf stoppen
• Om het bedrijf te stoppen drukt u op de
Het fi lter verwijderen
Voorzichtig:
• U dient bij het verwijderen van het fi lter voorzorgsmaatregelen te treffen om
uw ogen te beschermen tegen stof. Ook moet u op een krukje gaan staan
om het karwei uit te voeren. Zorg ervoor dat u niet valt.
• Als het fi lter is verwijderd, dient u de metalen delen van het apparaat voor
binnengebruik niet aan te raken, om letsel te voorkomen.
PLA-RP . BA
1
Trek de knop op de gril van de inlaatrooster in de richting die
wordt aangegeven door de pijl om de gril te kunnen openen.
2
Open het inlaatrooster.
3
Zet de knop aan de middelste rand van de inlaatrooster los en
trek het fi lter naar voren om dit te verwijderen.
A
B
C
Knop
Rooster
Inlaatrooster
KOELEN
VERWARMEN
24°C
24°C
Hoog
Hoog
Naar beneden 4
D
-knop
of de
-knop
D
Filter
C
.
75

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Mitsubishi Electric PLA-RP-BA