Download  Print this page

Mitsubishi Electric PLA-RP-BA Operation Manual page 8

Indoor unit
Hide thumbs

Advertisement

5. Gebruik
<Verwerken voor instelling>
[1] Airconditioner uitschakelen en de afstandsbediening
overschakelen op "Stand vaste luchtstroomrichting"
1. Zet de airconditioner uit met een druk op de knop ON/OFF 1.
2.Druk knop Ventilatorsnelheid 2 en knop Filter
seconden gelijktijdig in en dit wordt na enige tijd de stand Vaste
luchtstroomrichting.
Display "Stand vaste luchtstroomrichting"
"Fixed airflow direction mode" display
Lucht blaast naar beneden nadat het "stand vaste
Air blows downward after it becomes
luchtstroomrichting" is geworden
"fixed airflow direction mode"
[2] De luchtuitlaat die u wilt instellen, selecteren en aanduiden
1.Wijzig het getal door op de knop Set Temperature (Temperatuur
instellen) 5 te drukken terwijl Outlet No. (Luchtuitlaatnr.) knippert.
Selecteer het Outlet No. (Luchtuitlaatnr.) dat u wilt instellen.
Apparaatnr.
Luchtstroomrichting
Unit No.
Up/Down air direction Refrigerant addres No.
Outlet No.
Luchtuitlaatnr.
Omhoog/Omlaag
Luchtuitlaat Nr. 3
Outlet No.3
Luchtuitlaat Nr. 2
Outlet No.2
3 als u de informatie op de afstandsbediening wilt
2. Druk op knop Filter
verzenden.
3. Wacht 15 seconden. Hoe werkt de airconditioner?
Alleen de lucht uit de geselecteerde luchtuitlaat wordt naar beneden geblazen
Ga naar stap [3].
De lucht uit de verkeerde luchtuitlaat wordt naar beneden geblazen.
Herhaal 1 en voer de instelling opnieuw uit.
Alle luchtuitlaten zijn gesloten.
De nummers van de airconditioner (refrigerant address No., Unit No.)
zijn onjuist. Raadpleeg Zo vindt u het nummer van de airconditioner.
[3] De richting van de luchtstroom vastzetten
1.Druk op de knop Mode (knop Return ) 4 zodat de indicator Luchtstroomrichting
Omhoog/Omlaag gaat knipperen.
2.Druk op de knop Set Temperature (Temperatuur instellen) 5 totdat de
richting die u wilt instellen, is gekozen.
3 als u de informatie op de afstandsbediening naar
3.Druk op knop Filter
de airconditioner wilt verzenden.
4.Wacht 15 seconden. Hoe werkt de airconditioner?
Luchtstroomrichting is ingesteld in de geselecteerde richting.
De vaste instelling is voltooid ( Ga naar stap [4]) .
Luchtstroomrichting is ingesteld in de verkeerde richting.
Herhaal 2. en voer de instelling opnieuw uit.
Apparaatnr.
Up/Down air direction
Unit No.
Outlet No.
Luchtuitlaatnr.
Luchtstroomrichting Omhoog/Omlaag
Luchtstroomrichting verandert
Air direction changes
Dit betekent NO FIXED SETTING (Geen vaste instelling) (geannuleerd)
This indicates NO FIXED SETTING(canceled)
3 langer dan 2
Refrigerant address No.
(Adresseringsnr. Koeler)
Luchtuitlaat Nr. 4
Outlet No.4
label
MITSUBISHI
MITSUBISHI
ELECTRIC
ELECTRIC
label
Luchtuitlaat Nr. 1
Outlet No.1
Opmerking: "0" betek-
Note: "0" indicates
all outlets.
ent alle luchtuitlaten.
Refrigerant addres No.
Refrigerant address No. (Adresseringsnr. Koeler)
[4] "Stand vaste luchtstroomrichting" annuleren
1. Druk op knop ON/OFF 1 als u "Stand vaste luchtstroomrichting" wilt
annuleren. U annuleert deze stand ook als u knop Ventilatorsnelheid
2 en knop Filter
3 tegelijkertijd langer dan 2 seconden ingedrukt
houdt.
2. Gebruik de afstandsbediening 30 seconden niet nadat de "Stand vaste
luchtstroomrichting" is geannuleerd. De afstandsbediening reageert
niet op uw eventuele bedieningshandelingen.
65

Advertisement

Table of Contents
loading