Download  Print this page

Functiekeuze - Mitsubishi Electric PEH-RP250MYA Installation Manual

Indoor unit
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

9.4. Functiekeuze

<Afstandsbediening met snoer>
(1) Functiekeuze van de afstandsbediening
De instelling van de volgende functies van de afstandsbediening kan in de functiekeuzestand van de afstandsbediening worden gewijzigd. Wijzig de instelling indien nodig.
Item 1
1. De taal wijzigen
Instelling displaytaal
("CHANGE LANGUAGE")
2. Functiebegrenzing
(1) Instelling begrenzing bedrijfsfuncties (bedrijfsblokkering) ("LOCKING FUNCTION")
("FUNCTION
(2) Instelling gebruik van de automatische stand ("SELECT AUTO MODE")
SELECTION")
(3) Instelling van de temperatuurbegrenzingen ("LIMIT TEMP FUNCTION")
3. Standkeuze
(1) Instelling hoofd/sub-afstandsbediening ("CONTROLLER MAIN/
("MODE SELECTION")
SUB")
(2) Instelling klok gebruiken ("CLOCK")
(3) Instelling van de timerfunctie ("WEEKLY TIMER")
(4) Instelling contactnummer bij storingen ("CALL.")
(1) Instelling temperatuurweergave °C/°F ("TEMP MODE °C/°F")
4. Display wijzigen
("DISP MODE SETTING")
(2) Instelling weergave afzuigluchttemperatuur ("ROOM TEMP DISP SELECT")
(3) Instelling weergave automatisch koelen/verwarmen ("AUTO MODE
DISP C/H")
[Stroomdiagram functiekeuze]
[1] Stop de airconditioner om met de selectieprocedure van de afstandsbediening te kunnen starten. → [2] Maak een keuze uit item 1. → [3] Maak een keuze uit
item 2. → [4] Voer de instelling uit. (De details worden toegelicht in item 3) → [5] Instelling voltooid. → [6] Wijzig het display naar normaal. (Einde)
Normaal display (display als de
airconditioner niet in bedrijf is)
(Houd toets E ingedrukt en druk gedurende twee secon-
den op toets D.)
* Het display kan niet worden gewijzigd tijdens de unitkeuze,
het proefdraaien of de zelfdiagnose.
Item 1
Druk op de G-knop.
De taal wijzigen
("CHANGE LANGUAGE")
Druk op de
E-knop.
Functiebegrenzing
("FUNCTION
Druk op de
SELECTION")
G-knop.
Druk op de
Druk op de
E-knop.
E-knop.
Druk op de
Standkeuze
G-knop.
("MODE
SELECTION")
Druk op de
E-knop.
Druk op de
Display wijzigen
G-knop.
("DISP MODE
SETTING")
[Details van de instellingen]
[4] -1. Instelling CHANGE LANGUAGE (taal wijzigen)
De taal in het matrixdisplay kan worden geselecteerd.
Druk op de [
MENU]-toets om de taal te wijzigen.
1 Japans (JP), 2 Engels (GB), 3 Duits (D), 4 Spaans (E),
5 Russisch (RU), 6 Italiaans (I), 7 Chinees (CH), 8 Frans (F)
[4] -2. Functiebegrenzing
(1) Instelling begrenzing bedrijfsfuncties (bedrijfsblokkering)
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [
1 no1: Voor de instelling van de bedrijfsblokkering worden alle toetsen behalve
de [
ON/OFF]-knop gebruikt.
2 no2: De bedrijfsblokkering wordt via alle toetsen ingesteld.
3 OFF (Initiële instelling) : De bedrijfsblokkering wordt niet ingesteld.
* Om de instelling van de bedrijfsblokkering op het normale scherm van kracht te
laten worden, moeten de [FILTER]- en de [
seconden tegelijkertijd worden ingedrukt, bij het normale scherm en nadat de
bovenstaande instelling is uitgevoerd.
(2) Instelling gebruik van de automatische stand
Indien de afstandsbediening aangesloten is op een unit met automatische bedrijfs-
stand, kunnen de volgende instellingen worden uitgevoerd.
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [
1 ON (Initiële instelling):
Als de bedrijfsstand wordt geselecteerd, wordt de automatische stand getoond.
2 OFF:
Als de bedrijfsstand wordt geselecteerd, wordt de automatische stand niet getoond.
100
Item 2
Functiekeuzestand van de
afstandsbediening
Item 2
Instelling begrenzing bedrijfsfuncties ("LOCKING FUNCTION")
Instelling gebruik van de automatische stand ("SELECT AUTO MODE")
Instelling van de temperatuurbegrenzingen ("LIMIT TEMP FUNCTION")
Instelling hoofd/sub-afstandsbediening ("CONTROLLER MAIN/SUB")
Instelling klok gebruiken ("CLOCK")
Instelling van de timerfunctie ("WEEKLY TIMER")
Instelling contactnummer bij storingen ("CALL.")
Instelling temperatuurweergave °C/°F ("TEMP MODE °C/°F")
Instelling weergave afzuigluchttemperatuur ("ROOM TEMP DISP SELECT")
Instelling weergave automatisch koelen/verwarmen ("AUTO MODE DISP C/H")
ON/OFF]-knop.
ON/OFF]-knoppen gedurende twee
ON/OFF]-knoppen.
• Weergave is mogelijk in meerdere talen.
• Het instellen van de begrenzing van bedrijfsfuncties (bedrijfsblokkering)
• Instelling van het wel of niet gebruiken van de "automatische" bedrijfsstand
• Instellen van het instelbare temperatuurbereik (maximum, minimum)
• Keuze van de hoofd- of subafstandsbediening
* Indien op één groep twee afstandsbedieningen zijn aangesloten, dient één afstandsbediening als "sub" te worden ingesteld.
• Instelling van het wel of niet gebruiken van de klokfunctie
• Instelling van het type timer
• Weergave van het te bellen nummer bij storingen
• Instelling van het telefoonnummer
• Instelling van de weer te geven temperatuureenheid (°C of °F)
• Instelling van het wel of niet gebruiken van het display van de binnen-(aanzuig)-luchttemperatuur
• Instelling van het wel of niet gebruiken van het display voor "koelen" of "verwar-
men" tijdens bedrijf in de automatische stand
(Houd toets E ingedrukt en druk gedu-
rende twee seconden op toets D.)
* De afstandsbediening legt de instelling
vast die op deze wijze is gemaakt.
Zie [4]-1
Item 3 (betekenis
van de instelling)
Zie [4]-2. (1)
Druk op de
Druk op de G-knop.
D-knop.
Zie [4]-2. (2)
Zie [4]-2. (3)
Druk op de
D-knop.
Zie [4]-3. (1)
Druk op de G-knop.
Zie [4]-3. (2)
Zie [4]-3. (3)
Zie [4]-3. (4)
Druk op de
D-knop.
Zie [4]-4. (1)
Druk op de G-knop.
Zie [4]-4. (2)
Zie [4]-4. (3)
(3) Instelling van de temperatuurbegrenzingen
Nadat deze instelling is gemaakt, kan de temperatuur binnen het ingestelde bereik
worden gewijzigd.
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [
1 LIMIT TEMP COOL MODE :
Het temperatuurbereik kan in de koel/droogstand worden gewijzigd.
2 LIMIT TEMP HEAT MODE :
Het temperatuurbereik kan in de verwarmingsstand worden gewijzigd.
3 LIMIT TEMP AUTO MODE :
Het temperatuurbereik kan in de automatische stand worden gewijzigd.
4 OFF (initiële instelling) : De begrenzing van het temperatuurbereik is niet geac-
tiveerd.
* Indien de instelling wordt gemaakt (behalve bij OFF (uit)), wordt tegelijkertijd de
temperatuurbegrenzing bij koelen, verwarmen en automatisch ingesteld. Het
bereik kan echter niet worden begrensd als het ingestelde temperatuurbereik
niet is gewijzigd.
• Om de temperatuur hoger of lager te maken, drukt u op [
• Om naar de instelling van de bovenste en onderste begrenzing te schakelen,
drukt u op [
]. De geselecteerde instelling zal knipperen waarna het
temperatuurbereik kan worden ingesteld.
• Instelbaar bereik
Koel/droogstand :
Verwarmingsstand : Ondergrens: 17°C t/m 28°C Bovengrens: 28°C t/m 17°C
Automatische stand : Ondergrens: 19°C t/m 28°C Bovengrens: 28°C t/m 19°C
* Het instelbare gebied varieert afhankelijk van de aan te sluiten unit (Mr. Slim-
units, Free-plan-units, en tussenliggende-temperatuur-units)
Item 3 (betekenis van de instelling)
OPMERKING
De timer stopt als het display voor de selectie
van de afstandsbedieningsfunctie is gewijzigd
naar normaal.
Matrixdisplay
De taal die is geselecteerd in CHANGE
LANGUAGE (taal wijzigen) wordt in dit
display weergegeven. In deze
handleiding is Engels als taal ingesteld.
F
TEMP.
MENU
ON/OFF
E
BACK
MONITOR/SET
DAY
PAR-21MAA
CLOCK
G
C
ON/OFF]-knoppen.
Ondergrens: 19°C t/m 30°C Bovengrens: 30°C t/m 19°C
ON/OFF
I
A
FILTER
CHECK
TEST
B
OPERATION
CLEAR
H
D
TEMP (
) of (
)].

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric PEH-RP250MYA

  Related Manuals for Mitsubishi Electric PEH-RP250MYA

This manual is also suitable for:

Peh-rp200mya