Download  Print this page

Mitsubishi Electric PLA-RP-BA Operation Manual page 9

Indoor unit
Hide thumbs

Advertisement

5. Gebruik
Zo vindt u het nummer van de airconditioner.
Iedere airconditioner heeft een eigen "Refrigerant address No." (Adresseringsnr.
Koeler) en "Unit No." (Apparaatnr.) (zie onderstaand voorbeeld).
Raadpleeg onderstaande procedures en u ziet hoe u het airconditionernr.
dat u wilt instellen, kunt vinden.
U vindt het airconditionernr. door de luchtstroomrichting wanneer u het
apparaatnr. achtereenvolgens wijzigt.
Refrigerant
address
No."00"
Unit No."1"
Unit No."2"
Voor deze airconditioner geldt,
dat het airconditionernr. is "Unit
No.1" van refrigerant address "0"
Check from refrigerant address 00 at first.
Controleer eerst vanaf refrigerant address 00.
Wijzig in unitnr. 1 en controleer
Wijzig in unitnr. 1 en controleer
Change to unit No.1 and check
Wijzig in unitnr. 2 en controleer
Change to unit No.2 and check
Wijzig in unitnr. 3 en controleer
Change to unit No.3 and check
Wijzig in unitnr. 4 en controleer
Change to unit No.4 and check
Wijzig in unitnr. 1 en controleer
Change to unit No.1 and check
Wijzig in unitnr. 2 en controleer
Change to unit No.2 and check
Wijzig in unitnr. 3 en controleer
Change to unit No.3 and check
Wijzig in unitnr. 4 en controleer
Wijzig in unitnr. 4 en controleer
Change to unit No.4 and check
Wanneer "Err" (Error – Fout) in de display verschijnt,
When "Err" is displayed, refrigerant address
heeft het refrigerant address geen "unit No." meer.
does not heve further "unit No.".
Ga naar het volgende "refrigerant address No.".
Change to the next "refrigerant address No..
(Refrigerant No "00"~max. No."15")
(Refrigerant No "00"~max. No."15")
<Verwerken voor het vinden van het nummer van de airconditioner.>
[1] Refrigerant address No. (Adresseringsnr. Koeler) en unit No.
(Apparaatnr.) controleren
1. Druk op de knop Mode (knop Return ) 4 en Apparaatnr. of het
Adresseringsnr. Koeler knippert.
Stel Adresseringsnr. Koeler op "00" en Apparaatnr. "1" met knop
Temperatuur instellen 5.
Luchtstroomrichting
Apparaatnr.
Luchtuitlaatnr.
Outlet No. Up/Down air direction
Unit No.
Omhoog/Omlaag
3 als u de informatie op de afstandsbediening
2.Druk op knop Filter
wilt verzenden.
3. Wacht 15 seconden. Hoe werkt de airconditioner?
Alleen lucht uit de luchtuitlaat waarvan het nummer op de
afstandsbediening wordt weergegeven, blaast naar beneden.
Adresseringsnr. 00 en Apparaatnr. 1 zijn het airconditionernr.
Alle luchtuitlaten zijn gesloten.
Ga naar stap [2].
66
Refrigerant
address
No."01"
Unit No."1"
Unit No."2"
Afstandsbediening
Wijzig in unitnr. 1 en controleer
Change to unit No.1 and check
Wijzig in unitnr. 2 en controleer
Wijzig in unitnr. 2 en controleer
Change to unit No.2 and check
Wijzig in unitnr. 3 en controleer
Change to unit No.3 and check
Wijzig in unitnr. 4 en controleer
Change to unit No.4 and check
Wijzig in unitnr. 1 en controleer
Change to unit No.1 and check
Wijzig in unitnr. 2 en controleer
Change to unit No.2 and check
Wijzig in unitnr. 3 en controleer
Wijzig in unitnr. 3 en controleer
Change to unit No.3 and check
Wijzig in unitnr. 4 en controleer
Change to unit No.4 and check
Refrigerant addres No.
Adresseringsnr. Koeler
[2] Controleren door de Apparaatnrs. achtereenvolgens te wijzigen
(Hoogste Apparaatnr. is 4)
1. Druk op de knop Mode (knop Return ) 4 en het Apparaatnr. knippert.
Apparaatnr.
Luchtuitlaatnr.
Luchtstroomrichting
Unit No.
Outlet No.
Up/Down air direction
Omhoog/Omlaag
Stel af op het volgende Apparaatnr. met behulp van de knop Temperatuur Instellen 5.
(Adresseringsnr. 00 blijft gehandhaafd .)
3 als u de informatie op de afstandsbediening wilt verzenden.
2. Druk op knop Filter
3. Wacht 15 seconden. Hoe werkt de airconditioner?
Alleen lucht uit de luchtuitlaat waarvan het nummer op de
afstandsbediening wordt weergegeven, blaast naar beneden.
Nr. weergegeven op de afstandsbediening is het airconditionernr.
(Controles voltooid)
Alle luchtuitlaten zijn gesloten.
Herhaal [1] en voer controle uit. (Als alle nummers zijn gecontroleerd
tot Nr. 4 en niet gevonden, ga dan naar [3]).
"Err" (Error = Fout) wordt weergegeven op de afstandsbediening.
Het Adresseringsnummer Koeler heeft verder geen Apparaatnr.
meer. (Ga naar [3].)
[3] Apparaatnr. van volgend Adresseringsnr. Koeler controleren
(Hoogste Adresseringsnr. Koeler is 15)
1. Druk op de knop Mode (knop Return ) 4 en het Adresseringsnr. Koeler knippert.
Stel het Adresseringsnr. Koeler af met behulp van de knop Temperatuur Instellen 5.
* Door Adressering Koeler, Apparaatnr. en Luchtuitlaatnr. te wijzigen
gaat u naar de eerste display.
2. Ga terug naar [2] en controleer het Apparaatnr. opnieuw in volgorde
vanaf Apparaatnr. 1.
Apparaatnr.
Luchtuitlaatnr.
Luchtstroomrichting
Unit No.
Outlet No.
Up/Down air direction Refrigerant addres No.
Omhoog/Omlaag
Vaste instelling verwijderen
Druk gedurende langer dan 3 seconden in de stand vaste luchtstroomrichting
op de knop Check (knop Clear) 6 als u alle vaste instellingen wilt verwijderen
(reset naar standaardinstelling af-fabriek).
Display van afstandsbediening knippert en de ingestelde informatie
wordt verwijderd.
Opmerking:
Deze bedieningshandeling verwijdert de informatie over de vaste instellingen
van alle airconditioners die op de afstandsbediening zijn aangesloten.
5.6. Ventilatie
Voor de LOSSNAY-combinatie
5.6.1. Voor de snoer afstandsbediening
De ventilator in combinatie met de binnenunit laten werken:
Druk op ON/OFF 1.
• De indicatie Vent wordt weergegeven op het scherm (bij 8). De
ventilator werkt nu automatisch als de binnenunit is ingeschakeld.
De ventilator onafhankelijk laten werken:
Druk op Mode 2 totdat
Daardoor start de ventilator.
De ventilatorkracht wijzigen:
Druk, voor zover nodig, op Ventilation 8.
• Met elke druk op de knop schakelt u tussen de verschillende in-
stellingen, zoals hieronder vermeld.
Low
High
(Laag)
(Hoog)
5.6.2. Voor de draadloze afstandsbediening
Als het binnenapparaat wordt ingeschakeld gaat de ventilator automa-
tisch draaien.
Geen aanwijzing op de draadloze afstandsbediening.
Adresseringsnr. Koeler
Refrigerant addres No.
Err
Adresseringsnr. Koeler
op het display wordt weergegeven.

Advertisement

Table of Contents
loading