Download  Print this page

Schermconfi Guratie; De Dag Van De Week En De Tijd Instellen; Gebruik - Mitsubishi Electric PLA-RP-BA Operation Manual

Indoor unit
Hide thumbs

Advertisement

3. Schermconfi guratie
Function Selection (Functie selecteren)
Standaard bedieningsschermen
OFF
Timermonitor
MON
TIMER
OFF
˚F˚C
WEEKLY

4. De dag van de week en de tijd instellen

˚C
TEMP.
2
MENU
BACK
MONITOR/SET
PAR-21MAA
CLOCK
A
Opmerking:
De dag en tijd worden niet weergegeven als de klok is uit-
geschakeld bij Function Selection.

5. Gebruik

2
3
˚C
3
TEMP.
2
MENU
BACK
MONITOR/SET
PAR-21MAA
CLOCK
5.1. ON/OFF (AAN/UIT)-zetten
<De werking starten>
Druk op ON/OFF 1.
• Het ON-lampje 1 gaat aan en het schermgebied licht op.
Opmerking:
Nadat de unit opnieuw is gestart, zijn dit de begininstellingen.
Instellingen op de afstandsbediening
Modus
Last setting (Laatste instelling)
Temperatuurinstelling
Last setting (Laatste instelling)
Ventilatorsnelheid
Last setting (Laatste instelling)
Luchtstroom naar boven/
Laatste instelling
beneden
62
Dag/tijd instellen
TIME SUN
˚F˚C
˚C
ON
Timer instellen
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1
Weergave dag van
de week en tijd
TIME SUN
˚C
9
ON/OFF
4
ON/OFF
FILTER
DAY
CHECK
TEST
OPERATION
CLEAR
6
4
5
8
˚C
7
ON/OFF
1
ON/OFF
FILTER
DAY
CHECK
TEST
1
OPERATION
CLEAR
5
7
8
6
<Schermtypen>
De displaytaal kan niet worden ingesteld op Nederlands. Daarom wordt
de oorspronkelijk ingestelde taal, Engels, weergegeven op de displays in
deze handleiding.
Function Selection (Functie selecteren):
Dag/tijd instellen:
Standaard bedieningsschermen:
Timermonitor:
Timer instellen:
<Het scherm wijzigen>
A
WEEKLY
Naar
: houd zowel de knop Mode als Timer On/Off twee seconden
lang ingedrukt. .
B
Naar
: druk op de knop Timer Menu.
C
Naar
: druk op de knop Mode (Return).
D
Naar
: druk op een van de knoppen Set Time (
2
1. Druk op
of op
2. Druk op Timer On/Off (Set Day) 9 om de dag in te stellen.
* Met elke druk op de knop schuift de weergegeven dag bij 3 een dag op:
Sun
Mon
3. Druk zo vaak als nodig is op Set Time A om de tijd in te stellen.
* Als u de knop ingedrukt houdt, neemt de tijd (bij 4) eerst toe in
intervals van één minuut, daarna in intervals van tien minuten en
vervolgens in intervals van één uur.
4. Nadat u bij de stappen 2 en 3 de juiste instellingen hebt ingevoerd,
drukt u op Filter
2
5
6
1
2
de beschikbare functies en bereiken instel-
len op de afstandsbediening (timerfuncties,
beperkingen, enz.).
de huidige dag van de week of tijd instellen.
de werkingsstatus van het airconditioningssys-
teem weergeven en instellen.
de momenteel ingestelde timer weergeven
(schakelklok, enkelvoudige timer of automa-
tisch uitschakelen).
de werking van de timers instellen (schakelklok,
enkelvoudige timer of automatisch uitschakelen).
3
Dag van de week instellen
TIME SUN
4
Tijd instellen
van Set Time A zodat 2 wordt weergegeven.
...
Fri
Sat (Zo, ma, .... vr, za).
4 om de waarden te vergrendelen.
of
).
3
7
3
5
6
7

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Mitsubishi Electric PLA-RP-BA