Download  Print this page

Mitsubishi Electric PLA-RP-BA Operation Manual page 15

Indoor unit
Hide thumbs

Advertisement

8. Functiekeuze
[Stroomdiagram functiekeuze]
Insteltaal (Engels)
Item 1
De taal
wijzigen
Functiekeuze
Standkeuze
Display
wijzigen
72
Normal display
Normaal display
(Display when the air conditioner is not running)
(display als de airconditioner niet in bedrijf is)
E
Houd toets
Hold down the
ingedrukt en druk gedurende twee seconden op toets
button and press the
Functiekeuzestand van de afstandsbediening
Remote controller function selection mode
Item 2
English
Germany
Spanish
Russian
Italy
Chinese
French
Japanese
E
Houd toets
ingedrukt en druk gedurende twee seconden op toets
Hold down the
D
button for 2 seconds.
.
Matrixdisplay
Dot display
Item 3
De bedrijfsblokkeringsinstelling wordt niet gebruikt.
OFF
(initiële instelwaarde)
De instelling van de bedrijfsblokkering geldt niet bij On/Off (Aan/Uit)-
no1
toets.
De instelling van de bedrijfsblokkering is All buttons (alle toetsen).
no2
Als de bedrijfsstand wordt geselecteerd wordt de automatische stand
ON
weergegeven. (initiële instelwaarde)
De automatische stand wordt niet weergegeven als de bedrijfsstand
OFF
wordt geselecteerd.
OFF
De begrenzing van het temperatuurbereik is niet actief. (initiële
instelwaarde)
Het temperatuurbereik kan worden gewijzigd in de koel/droog-stand.
Het temperatuurbereik kan worden gewijzigd in de verwarm-
ingsstand.
Het temperatuurbereik kan worden gewijzigd in de automatische
stand.
Automatisch fi lter-elevatiepaneel op/neer bedieningsstand
Deze stand instellen is niet nodig. Raadpleeg de BEDIENINGSHANDLEIDING van Als
Optie Verkrijgbare Onderdelen (Paneel) voor nadere bijzonderheden over de bediening.
Stand vaste luchtstroomrichting
Deze stand instellen is niet nodig. Raadpleeg de BEDIENINGSHANDLEI-
DING van de binnenunit voor nadere bijzonderheden over de bediening.
De afstandsbediening zal de hoofdbediening zijn. (initiële instelwaarde)
De afstandsbediening zal de sub-bediening zijn.
De klokfunctie kan worden gebruikt. (initiële instelwaarde)
ON
De klokfunctie kan niet worden gebruikt.
OFF
De Weekly timer (schakelklok) kan worden gebruikt. (initiële
instelwaarde)
De Auto off timer (automatisch-uitschakelen) kan worden ge-
bruikt.
De Simple timer (enkelvoudige timer) kan worden gebruikt.
De timerstand kan niet worden gebruikt.
Bij een fout worden de ingestelde contactnummers niet weerge-
OFF
geven. (initiële instelwaarde)
CALL-
Bij een fout worden de ingestelde contactnummers weergegeven.
°C wordt als eenheid van temperatuur gebruikt. (initiële instel-
˚C
waarde)
˚F
°F wordt als eenheid van temperatuur gebruikt.
De ruimtetemperatuur wordt weergegeven. (initiële instelwaarde)
ON
De ruimtetemperatuur wordt niet weergegeven.
OFF
Bij automatisch bedrijf wordt "Automatic cooling" (automatisch
ON
koelen) of "Automatic heating" (automatisch verwarmen) weerge-
geven. (initiële instelwaarde)
OFF
In de automatische stand wordt alleen "Automatic" (au-
tomatisch) weergegeven.
button and press the
button for 2 seconds.
E
Druk op de bedrijfsstandtoets.
Press the operation mode button.
G
Druk op de TIMER MENU-toets.
Press the TIMER MENU button.
D
Druk op de TIMER ON/OFF-toets (TIMER AAN/UIT).
Press the TIMER ON/OFF button.
TEMP.
ON/OFF
MENU
ON/OFF
FILTER
BACK
MONITOR/SET
DAY
CHECK
TEST
PAR-21MAA
CLOCK
OPERATION
CLEAR
D
.

Advertisement

Table of Contents
loading