Download  Print this page

Mitsubishi Electric PLA-RP-BA Operation Manual page 12

Indoor unit
Hide thumbs

Advertisement

6. Timer
Voorbeelden
Als zowel de ON- als de OFF-tijden zijn ingeschakeld voor de enkel-
voudige timer, is de werking en weergave als volgt.
Voorbeeld 1:
Start de timer waarbij de ON-tijd eerder is ingesteld dan de OFF-tijd
ON-instelling:
3 uur
OFF-instelling:
7 uur
Hr
ON
AFTER
SIMPLE
Hr
AFTER
OFF
˚C
˚C
SIMPLE
SIMPLE
Voorbeeld 2:
Start de timer waarbij de OFF-tijd eerder is ingesteld dan de ON-tijd
ON-instelling:
5 uur
OFF-instelling:
2 uur
Hr
AFTER
OFF
˚C
˚C
SIMPLE
Hr
ON
AFTER
SIMPLE
˚C
˚C
SIMPLE
6.1.3. Auto Off Timer (Automatisch-uitschakelen)
Deze timer begint met aftellen als de airconditioner wordt ingeschakeld
en schakelt de airconditioner uit als de ingestelde tijd is verstreken.
De beschikbare instellingen variëren van 30 minuten tot 4 uur, met in-
tervallen van 30 minuten.
Opmerking:
*1.
De schakelklok, enkelvoudige timer en automatisch uitschakelen kun-
nen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
*2.
De Auto Off-timer werkt niet als aan een van de volgende voorwaarden
isvoldaan.
De timerfunctie is uitgeschakeld; het systeem bevindt zich in een ab-
normale staat; er is een testrun gaande; op de afstandsbediening wordt
een zelftest of diagnose uitgevoerd; de gebruiker stelt op dit moment
een functie in; het systeem wordt centraal bestuurd. (Onder deze voor-
waarden is de On/Off-handeling uitgeschakeld.)
AFTER
TEMP.
MENU
ON/OFF
BACK
MONITOR/SET
DAY
PAR-21MAA
CLOCK
2
A
Bij het starten van de timer
Display toont de ON-instelling van de timer
(resterende uren tot ON).
3 uur na het starten van de timer
Display toont de OFF-instelling van de timer
(resterende uren tot OFF).
De weergegeven tijd is OFF (7 uur) – ON
(3 uur) = 4 uur.
7 uur na het starten van de timer
De airconditioner gaat uit en zal uit blijven
totdat hij weer wordt gestart.
Bij het starten van de timer
Display toont de OFF-instelling van de timer
(resterende uren tot OFF).
2 uur na het starten van de timer
Display toont de ON-instelling van de timer
(resterende uren tot ON).
De weergegeven tijd is ON (5 uur) – OFF (2
uur) = 3 uur.
5 uur na het starten van de timer
De airconditioner gaat aan en zal blijven
werken totdat hij wordt uitgezet.
OFF
AUTO OFF
ON/OFF
B
FILTER
4
CHECK
TEST
OPERATION
CLEAR
9
<Auto Off-timer instellen>
2
3
AFTER
1. Zorg dat u het standaard bedieningsscherm voor u hebt en dat de indi-
cator van de Auto Off-timer (bij 1) op het display wordt weergegeven.
Als automatisch uitschakelen niet wordt weergegeven, maar iets an-
ders, stelt u de AUTO OFF TIMER in via Function Selection (zie 8.[4]–
3 (3)) timerfunctie inschakelen.
2. Houd Timer Menu B drie seconden lang ingedrukt, zodat "Set Up" op
het scherm verschijnt (bij 2).
(Met elke druk op de knop schakelt u tussen "Set Up" en "Monitor".)
3. Druk zo vaak als nodig op de betreffende Set Time-knop A om de
OFF-tijd in te stellen (bij 3).
4 om de instelling te vast te zetten.
4. Druk op Filter
Opmerking:
De nieuwe waarde wordt geannuleerd als u op Mode (Return)
4
dat u op Filter
hebt gedrukt.
5. Druk op Mode (Return) 2 om de instelprocedure af te sluiten en terug
te keren naar het standaard bedieningsscherm.
6. Als de airconditioner al aan staat, begint de timer direct met aftellen.
Controleer dat de instelling van de timer correct wordt weerge-
geven op het display.
<De instelling van de Auto Off-timer controleren>
4
5
TIMER
AFTER
1. Controleer dat "Auto Off" zichtbaar is op het scherm (bij 1).
2. Houd Timer Menu B drie seconden lang ingedrukt, zodat "Monitor" op
het scherm verschijnt (bij 4).
• De tijd tot uitschakeling ziet u staan bij 5.
3. Als u de monitor wilt sluiten en terug wilt keren naar het standaard be-
dieningsscherm drukt u op Mode (Return) 2.
<De Auto-Off timer uitschakelen...>
Houd Timer On/Off 9 drie seconden lang ingedrukt, zodat "Timer Off"
op het scherm verschijnt (bij 6) en de timerwaarde (bij 7) verdwijnt.
˚C
6
Of zet de airconditioner zelf uit. De timerwaarde (bij 7) verdwijnt van
het scherm.
7
<De Auto-Off timer starten...>
Houd Timer On/Off 9 drie seconden lang ingedrukt. De indicatie "Timer
Off" verdwijnt (bij 6) en de timerinstelling licht (bij 7) op het display op.
Of zet de airconditioner aan. De timerwaarde wordt weergegeven bij 7.
AFTER
˚C
6
Timer instellen
OFF
1
AUTO OFF
2
drukt voor-
Timer instellen
OFF
1
AUTO OFF
7
˚C
AUTO OFF
AUTO OFF
7
OFF
˚C
AUTO OFF
69

Advertisement

Table of Contents
loading