Download  Print this page

Mitsubishi Electric PLA-RP-BA Operation Manual page 17

Indoor unit
Hide thumbs

Advertisement

8. Functiekeuze
[Dot display table]
[Matrix-display-tabel]
Selecting language
Insteltaal
Waiting for start-up
Wacht op het opstarten
Operation mode
Cool
Bedrijfsstand
Koelen
Dry
Drogen
Heat
Verwarmen
Auto
Automatisch
Auto(Cool)
Automatisch
(Koelen)
Auto(Heat)
Automatisch
(Verwarmen)
Fan
Ventileren
Ventilation
Ventilatie
Stand by
Stand-by
(Warmte-instelling)
(Hot adjust)
Defrost
Ontdooien
Set temperature
Ingestelde temperatuur
Fan speed
Ventilatorsnelheid
Not use button
Toets niet in gebruik
Check (Error)
Controle (fout)
Test run
Proefdraaien
Self check
Zelf-controle
Unit function selection
Functiekeuze van het apparaat
Ventilatie instellen
Setting of ventilation
Insteltaal
Selecting language
CHANGE LANGUAGE
De taal wijzigen
Functiekeuze
Function selection
Instelling begrenzing bedrijfsfunctie
Operation function limit setting
Use of automatic mode setting
Instelling gebruik van automatische
stand
Instelling begrenzing temperatu-
Temperature range limit setting
urbereik
Stand begrenzing temperatuurkoe-
Limit temperature cooling/day
ling/dag
mode
Limit temperature heating mode
Begrenzing temperatuur
verwarmingsstand
Limit temperature auto mode
Begrenzing temperatuur autostand
Mode selection
Standkeuze
Remote controller setting MAIN
Instelling afstandsbediening als
hoofd-afstandsbediening
Remote controller setting SUB
Instelling afstandsbediening als
sub-afstandsbediening
Use of clock setting
Gebruik van de klokinstelling
Setting the day of the week and
Instelling van de dag van de week
en van de tijd
time
Timer set
Timerinstelling
Timer monitor
Weergave timer
Weekly timer
Schakelklok
Timer mode off
Timerstand uit
Auto off timer
Timer Automatisch uitschakelen
Simple timer
Enkelvoudige timer
Contact number setting of error
Contactnummerinstelling van de
foutsituatie
situation
Display change
Display wijzigen
Temperature display °C/°F setting
Temperatuurweergave-instelling
°C/°F
Room air temperature display
Instelling weergave ruimtetemper-
atuur
setting
Automatic cooling/heating display
Instelling weergave automatisch
koelen/verwarmen
setting
74
English
Germany
Spanish
English
Germany
Spanish
Germany
Spanish
English
English
Germany
Spanish
Russian
Italy
Chinese
Russian
Italy
Chinese
Russian
Italy
Chinese
Russian
Italy
Chinese
French
Japanese
French
Japanese
French
Japanese
French
Japanese

Advertisement

Table of Contents
loading