Download  Print this page

Andere Functies - Mitsubishi Electric PLA-RP-BA Operation Manual

Indoor unit
Hide thumbs

Advertisement

6. Timer
6.2. Voor de draadloze afstandsbediening

7. Andere functies

7.1. De knoppen van de afstandsbediening vergren-
delen (functiebeperking van Operation)
Als u dat wilt, kunt u de knoppen van de afstandsbediening vergren-
delen. Met behulp van Function Selection of de afstandsbediening
kunt u aangeven welk type vergrendeling u wilt gebruiken.
(Zie paragraaf 8 onder [2] (1) als u meer wilt weten over het selecteren
van het type vergrendeling.) U hebt met name de keuze uit de onder-
staande twee vergrendelingstypen.
1 Lock All Buttons:
hiermee vergrendelt u alle knoppen op de afstandsbediening.
2 Lock All Except ON/OFF:
hiermee vergrendelt u alle knoppen op de afstandsbediening, be-
halve de knoppen On en Off.
Opmerking:
De indicatie "Locked" (Vergrendeld) verschijnt op het scherm om aan te
geven dat de knoppen momenteel zijn vergrendeld.
TIME SUN
˚C
TEMP.
MENU
ON/OFF
BACK
MONITOR/SET
DAY
PAR-21MAA
CLOCK
70
A
1
3
2
1
Vergrendelingsindicator
FUNCTION
˚C
ON/OFF
1
FILTER
4
CHECK
TEST
OPERATION
CLEAR
1 Druk de
AUTO STOP
of
AUTO START
-toets in (TIMER SET).
• De tijd kan worden ingesteld als het volgende symbool knippert.
A
OFF (UIT)-timer:
knippert.
A
ON (AAN)-timer:
knippert.
h
2 Gebruik de
(Uren) en
tijd in te stellen.
3 De timer annuleren.
Om de OFF (UIT)-timer te annuleren, druk op
Om de ON (AAN)-timer te annuleren, druk op
• Het is mogelijk om de OFF en ON timers te combineren.
• Als de timer ingesteld is kunt u om het apparaat te stoppen op
OFF (AAN/UIT) op de afstandsbediening drukken om de timers te an-
nuleren.
• Als de huidige tijd niet is ingesteld, kan de timerfunctie niet worden
gebruikt.
<De knoppen vergrendelen>
1. Druk, terwijl u de knop Filter 4 ingedrukt houdt, op ON/OFF 1 en houd
deze twee seconden ingedrukt. De indicatie "Locked" (Vergrendeld) verschi-
jnt op het scherm (bij 1) om aan te geven dat de vergrendeling actief is.
* Als de vergrendeling is uitgeschakeld in Function Selection verschi-
jnt op het scherm de melding "Not Available" (Niet beschikbaar) als
u op de hierboven genoemde knoppen drukt.
˚C
• Als u op een vergrendelde knop drukt, knippert de indicatie "Locked"
(Vergrendeld) op het display (bij 1).
˚C
<De knoppen ontgrendelen>
1. Druk, terwijl u de knop Filter 4 ingedrukt houdt, op ON/OFF 1 en
houd deze twee seconden ingedrukt, zodat de indicatie "Locked" (Ver-
grendeld) verdwijnt van het scherm (bij 1).
˚C
min
(Minuten)-toetsen om de gewenste
AUTO STOP
.
AUTO START
.
1
FUNCTION
˚C
1
FUNCTION
˚C
1
˚C
ON/

Advertisement

Table of Contents
loading