Download  Print this page

Mitsubishi Electric PLA-RP-BA Operation Manual page 4

Indoor unit
Hide thumbs

Advertisement

2. Onderdelen
Voor de draadloze afstandsbediening
Display van de afstandsbediening
* Om ze uit te kunnen leggen worden alle
items die in het display verschijnen getoond.
* Als reset wordt ingedrukt worden alle items
getoond.
Knoppen voor instellen temperatuur
Knop Ventilatorsnelheid (Wijzigt de ventilatorsnelheid)
Knop Luchtstroom (Wijzigt de op- en neer-
waartse beweging van de luchtstroom)
Knop Mode (Wijzigt de bedrijfsstand)
Indien u de draadloze afstandsbediening gebruikt, dient u deze in de richting te houden van de
ontvanger op het binnenapparaat.
Als u de afstandsbediening bedient binnen ongeveer twee minuten nadat het binnenapparaat
op de voeding is aangesloten, laat het binnenapparaat mogelijk 2 keer een piepsignaal horen
ten teken dat het apparaat de initiële automatische controle aan het uitvoeren is.
Het binnenapparaat laat een piepsignaal horen om te bevestigen dat het uitgezonden signaal
van de afstandsbediening is ontvangen. De signalen kunnen tot ongeveer 7 meter in een rech-
te lijn van het binnenapparaat worden ontvangen, binnen 45° links en rechts van het apparaat.
Fluorescerende lampen en sterke verlichting kunnen het vermogen van het binnenapparaat
om signalen te ontvangen echter verminderen.
Als het bedrijfslampje bij de ontvanger op het binnenapparaat knippert, moet het apparaat wor-
den nagezien. Neem voor onderhoud contact op met uw leverancier.
Wees voorzichtig met de afstandsbediening! Laat hem niet vallen en stel hem niet bloot aan
harde schokken. Laat de afstandsbediening ook niet nat worden en laat hem ook niet in ruim-
tes met een hoog vochtigheidsgehalte.
Om te voorkomen dat de afstandsbediening kwijt raakt, kunt u de houder die bij de afstands-
bediening wordt meegeleverd aan een wand monteren en de afstandsbediening hier na ge-
bruik steeds in terug plaatsen.
Buitenunit
Knop ON/OFF
Knop Check
Knop Test Run
Koelpijpen
Ref. Pipes
binnen-buiten
Indoor-Outdoor
Verbindingskabel
Connection wire
Onderhoudspaneel
Service P anel
Zendgedeelte
Zendsymbool
Timersymbool
Bedrijfsgebieden
Knop Timer OFF
Knop Timer On
Uren-toets
Minuten-toets
Knop voor instellen tijd (Voor
het instellen van de tijd)
Knop Uitblaasrooster (Wijzigt de
luchtstroomrichting links en rechts)
Reset-toets
Aanbrengen/vervangen van de batterijen
1. Verwijder de bovenste kap, breng twee AAA-
batterijen aan en breng de bovenste kap weer
aan.
Bovenste kap
2. Druk op reset.
Voeding
Po w e r
Aarde
Ear th
1
2
3
Twee AAA-batterijen
Breng eerst de nega-
tieve pool (–) van de
batterijen in de houder.
Plaats de batterijen in
de juiste richting (+, –)!
Gebruik een voorwerp
met een smalle punt om
op reset te drukken.
61

Advertisement

Table of Contents
loading