Download  Print this page

Mitsubishi Electric PLA-RP-BA Operation Manual page 16

Indoor unit
Hide thumbs

Advertisement

8. Functiekeuze
[Details van de instellingen]
[4]-1 Instelling CHANGE LANGUAGE (taal wijzigen)
De taal in het matrixdisplay kan worden geselecteerd.
MENU]-toets G om de taal te wijzigen.
• Druk op de [
1
2
Engels (GB),
Duits (D),
5
6
Italiaans (I),
Chinees (CH),
Zie de tabel van het matrix-display.
[4]-2 Functiebegrenzing
(1) Instelling begrenzing bedrijfsfuncties (bedrijfsblokkering)
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [
1 no1: Voor de instelling van de bedrijfsblokkering worden alle
toetsen behalve de [
2 no2: De bedrijfsblokkering wordt via alle toetsen ingesteld.
3 OFF (Initiële instelling): De bedrijfsblokkering wordt niet ingesteld.
* Om de instelling van de bedrijfsblokkering op het normale scherm
van kracht te laten worden, moeten de [FILTER]- en de [
OFF]-knoppen gedurende twee seconden tegelijkertijd worden
ingedrukt, bij het normale scherm en nadat de bovenstaande in-
stelling is uitgevoerd.
(2) Instelling gebruik van de automatische stand
Indien de afstandsbediening aangesloten is op een unit met au-
tomatische bedrijfsstand, kunnen de volgende instellingen worden
uitgevoerd.
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [
1 ON (Initiële instelling):
Als de bedrijfsstand wordt geselecteerd, wordt de automatische
stand getoond.
2 OFF:
Als de bedrijfsstand wordt geselecteerd, wordt de automatische
stand niet getoond.
.
(3) Instelling van de temperatuurbegrenzingen
Nadat deze instelling is gemaakt, kan de temperatuur binnen het
ingestelde bereik worden gewijzigd.
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [
1
LIMIT TEMP COOL MODE:
Het temperatuurbereik kan in de koel/droogstand worden
gewijzigd.
2
LIMIT TEMP HEAT MODE:
Het temperatuurbereik kan in de verwarmingsstand worden
gewijzigd.
3
LIMIT TEMP AUTO MODE:
Het temperatuurbereik kan in de automatische stand worden
gewijzigd.
4
OFF (initial setting): De begrenzing van het temperatuurbereik
is niet geactiveerd.
* Indien de instelling wordt gemaakt (behalve bij OFF (uit)),
wordt tegelijkertijd de temperatuurbegrenzing bij koelen, ver-
warmen en automatisch ingesteld. Het bereik kan echter niet
worden begrensd als het ingestelde temperatuurbereik niet is
gewijzigd.
• Om de temperatuur hoger of lager te maken, drukt u op [
F
TEMP. ( ) of ( )]
.
• Om naar de instelling van de bovenste en onderste begrenzing te
schakelen, drukt u op [
pert en u kunt de temperatuur instellen.
• Instelbaar bereik
Koel/droogstand:
Ondergrens: 19°C t/m 30°C
Verwarmingsstand:
Ondergrens: 17°C t/m 28°C
Automatische stand:
Ondergrens: 19°C t/m 28°C
3
4
Spaans (E),
Russisch (RU),
7
8
Frans (F),
Japans (JP)
ON/OFF]-knop
ON/OFF]-knop gebruikt..
ON/OFF]-knoppen
ON/OFF]-knoppen
H
]
. De geselecteerde instelling knip-
Bovengrens: 30°C t/m 19°C
Bovengrens: 28°C t/m 17°C
Bovengrens: 28°C t/m 19°C
[4]-3 Standkeuze-instelling
(1) Instelling hoofd/sub-afstandsbediening
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [
1 Main: De afstandsbediening is de hoofd-afstandsbediening.
2 Sub: De afstandsbediening is de sub-afstandsbediening.
(2) Instelling klok gebruiken
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [
1 ON: De klokfunctie kan worden gebruikt.
2 OFF: De klokfunctie kan niet worden gebruikt.
D
.
(3) Instelling van de timerfunctie
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [
(Kies één van de volgende.)
1 WEEKLY TIMER (Initiële instelling):
De weektimer kan worden gebruikt.
ON/
2 AUTO OFF TIMER:
De auto-uit-timer kan worden gebruikt.
3 SIMPLE TIMER:
De eenvoudige timer kan worden gebruikt.
4 TIMER MODE OFF:
De timer kan niet worden gebruikt.
* Indien de instelling voor het gebruik van de klok OFF (uit) is, kan
de "WEEKLY TIMER" niet worden gebruikt.
D
.
(4) Instelling contactnummer bij storingen
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [
1 CALL OFF:
De ingestelde te bellen nummers worden bij een storing niet
getoond.
2 CALL **** *** ****:
De ingestelde te bellen nummers worden bij een storing getoond.
CALL_:
U kunt het contactnummer instellen wanneer de display eruit-
ziet als hierboven wordt afgebeeld.
• Het instellen van de te bellen nummers
D
.
Om de te bellen nummers in te stellen dient u de onderstaande
procedures te volgen.
Verplaats de knipperende cursor naar de in te stellen num-
mers. Druk op [
sor naar rechts of links te verplaatsen. Druk op [
en ( )]-knoppen
[4]-4 Displayweergave-instelling
(1) Instelling temperatuurweergave °C/°F
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [
1 °C: Voor de temperatuur wordt de eenheid °C gebruikt.
2 °F: Voor de temperatuur wordt de eenheid °F gebruikt.
(2) Instelling weergave kamer-luchttemperatuur
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [
1 ON: De afzuigluchttemperatuur wordt weergegeven.
2 OFF: De afzuigluchttemperatuur wordt niet weergegeven.
(3) Instelling weergave automatisch koelen/verwarmen
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [
1 ON:
Bij automatisch bedrijf wordt "automatisch koelen" of "automa-
tisch verwarmen" weergegeven.
2 OFF:
Bij automatisch bedrijf wordt alleen "automatisch" getoond.
ON/OFF]-knop
ON/OFF]-knop
ON/OFF]-knop
ON/OFF]-knop
TEMP. ( ) en ( )] )]-knoppen
C
om de nummers in te stellen.
ON/OFF]-knop
ON/OFF]-knop
ON/OFF]-knop
D
.
D
.
D
D
.
F
om de cur-
CLOCK ( )
D
.
D
.
D
.
73

Advertisement

Table of Contents
loading