Download  Print this page

Functiekeuze - Mitsubishi Electric PWFY-P100VM-E-BU Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

3. Functiekeuze

Functiekeuze van de afstandsbediening
De instelling van de volgende functies van de afstandsbediening kan in de functiekeuzestand van de afstandsbediening worden gewijzigd. Wijzig de instelling indien nodig.
Item 1
1. De taal wijzigen
Instelling displaytaal
("CHANGE
LANGUAGE")
2. Functiebegrenzing
(1) Instelling begrenzing bedrijfsfuncties (bedrijfsblokkering)
("FUNCTION
("LOCKING FUNCTION")
SELECTION")
(2) Bedrijfsstand overslaan ("SELECT MODE")
(3) Instelling van de temperatuurbegrenzingen ("LIMIT TEMP FUNCTION")
3. Standkeuze
(1) Instelling hoofd/sub-afstandsbediening ("CONTROLLER
("MODE
MAIN/ SUB")
SELECTION")
(2) Instelling klok gebruiken ("CLOCK")
(3) Instelling van de timerfunctie ("WEEKLY TIMER")
(4) Instelling contactnummer bij storingen ("CALL.")
(5) Temperatuurcompensatie ("TEMP OFF SET FUNCTION")
(1) Instelling temperatuurweergave °C/°F ("TEMP MODE °C/°F")
4. Display wijzigen
("DISP MODE
(2) Instelling weergave watertemperatuur ("WATER TEMP
SETTING")
DISP SELECT")
Stroomdiagram functiekeuze
[1] Stop het toestel om met de selectieprocedure van de afstandsbediening te kunnen starten. → [2] Maak een keuze uit item 1. → [3] Maak een keuze uit item 2. → [4] Voer
de instelling uit. (De details worden toegelicht in item 3) → [5] Instelling voltooid. → [6] Wijzig het display naar normaal. (Einde)
Normaal display (display als
het toestel niet in bedrijf is)
(Houd toets E ingedrukt en druk gedurende twee secon-
den op toets D.)
* Het display kan niet worden gewijzigd tijdens het proef-
draaien of de zelfdiagnose.
Item 1
Druk op de G-knop.
De taal wijzigen
("CHANGE LANGUAGE")
Druk op de
→ Instelling begrenzing bedrijfsfuncties ("LOCKING FUNCTION")
E-knop.
Functiebegrenzing
("FUNCTION
Druk op de
SELECTION")
G-knop.
Druk op de
Druk op de
→ Instelling hoofd/sub-afstandsbediening ("CONTROLLER MAIN/SUB")
E-knop.
E-knop.
Druk op de
G-knop.
Standkeuze
("MODE
SELECTION")
Druk op de
E-knop.
→ Instelling temperatuurweergave °C/°F ("TEMP MODE °C/°F")
Druk op de
Display wijzigen
G-knop.
("DISP MODE
SETTING")
Item 2
Functiekeuzestand van de af-
standsbediening
Item 2
Bedrijfsstand overslaan ("SELECT MODE")
Instelling van de temperatuurbegrenzingen ("LIMIT TEMP FUNCTION")
Druk op de G-knop.
Instelling klok gebruiken ("CLOCK")
Instelling van de timerfunctie ("WEEKLY TIMER")
Instelling contactnummer bij storingen ("CALL.")
Temperatuurcompensatie ("TEMP OFF SET FUNCTION")
Druk op de G-knop.
Instelling weergave watertemperatuur ("WATER TEMP DISP SELECT")
• Weergave is mogelijk in meerdere talen
• Het instellen van de begrenzing van bedrijfsfuncties (bedrijfsblokkering)
• Opgeven of de bedrijfsstand al dan niet moet worden gebruikt
• Instellen van het instelbare temperatuurbereik (maximum, minimum)
• Keuze van de hoofd- of subafstandsbediening
* Indien op één groep twee afstandsbedieningen zijn aangesloten,
dient één afstandsbediening als "sub" te worden ingesteld.
• Instelling van het wel of niet gebruiken van de klokfunctie
• Instelling van het type timer
• Weergave van het te bellen nummer bij storingen
• Instelling van het telefoonnummer
• Opgeven of de temperatuurcompensatie al dan niet moet worden toegepast
• Instelling van de weer te geven temperatuureenheid (°C of °F)
• Instelling van het wel of niet gebruiken van het display van de water-
temperatuur
(Houd toets E ingedrukt en druk ge-
durende twee seconden op toets D.)
* De afstandsbediening legt de instel-
ling vast die op deze wijze is gemaakt.
(betekenis van de instelling)
Druk op de
Druk op de G-knop.
D-knop.
Druk op de
D-knop.
Druk op de
D-knop.
Item 3 (betekenis van de instelling)
OPMERKING
De timer stopt als het display voor de
selectie van de afstandsbedieningsfunctie
is gewijzigd naar normaal.
Zie [3]–1
Matrixdisplay
Item 3
De taal die is geselecteerd in
CHANGE LANGUAGE (taal wij-
zigen) wordt in dit display weer-
Zie [3]–2. (1)
gegeven. In deze handleiding is
Engels als taal ingesteld.
Zie [3]–2. (2)
Zie [3]–2. (3)
Zie [3]–3. (1)
F
TEMP.
Zie [3]–3. (2)
MENU
E
Zie [3]–3. (3)
BACK
MONITOR/SET
PAR-W21MAA
CLOCK
G
Zie [3]–3. (4)
Zie [3]–3. (5)
C
Zie [3]–4. (1)
Zie [3]–4. (2)
I
ON/OFF
A
ON/OFF
INITIAL SETTING
CIR.WATER
DAY
CHECK
TEST
CLEAR
B
H
D
65

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Pwfy-p100vm-e-auPwfy-p200vm-e-au