Download  Print this page

Specifi Caties - Mitsubishi Electric PLA-RP-BA Operation Manual

Indoor unit
Hide thumbs

Advertisement

11. Problemen en oplossingen
Heeft u een probleem?
Het geluid is harder dan vermeld in de specifi caties.
Er verschijnt niets in het display van de draadloze afstandsbediening, het
display is zwak, of de signalen worden alleen door het binnenapparaat
ontvangen als de afstandsbediening dichtbij wordt gehouden.
Op het binnenapparaat knippert het bedrijfslampje bij de ontvanger voor
de draadloze afstandsbediening.
12. Specifi caties
Model
Stroomvoorziening (voltage <V> / frequentie <Hz>)
Nominale ingangswaarden (alleen binnenapparaat)<kW>
Nominale stroom (alleen binnenapparaat)
VERWARMING
Afmetingen (hoogte)
Afmetingen (breedte)
Afmetingen (diepte)
Luchtuitstroomvermogen ventilator
(laag-Gemiddeld 2-Gemiddeld 1-hoog)
Geluidsniveau (laag-Gemiddeld 2-Gemiddeld 1-hoog)
Netto gewicht
*1 De afbeelding in () geeft ROOSTERS aan.
PLA-RP35BA
PLA-RP50BA
0,03
0,05
<A>
0,22
0,36
<kW>
-
-
<mm>
<mm>
<mm>
11-12-13-15
12-14-16-18
<m
3
/min>
27-28-29-31
28-29-31-32
<dB>
<kg>
22(6)
Hier is de oplossing. (Het apparaat functioneert normaal.)
Het geluidsniveau van een werkend apparaat binnenshuis wordt
bepaald door de akoestiek van een bepaald vertrek, zoals u in de vol-
gende tabel kunt zien, en zal hoger zijn dan de geluidsspecifi catie die
gemeten is in een akoestisch dood vertrek.
Sterk geluidsab-
sorberende ruimten
Zendstudio,
Voorbeelden
muziekruimten,
van locaties
Geluidsniveau's
3 t/m 7 dB
De batterijen zijn bijna leeg.
Breng nieuwe batterijen aan en druk op reset.
Indien er ook nadat nieuwe batterijen zijn geplaatst niets verschijnt, con-
troleer dan of de batterijen in de juiste richting zijn aangebracht (+, –).
De zelfdiagnose-functie is uitgevoerd om de airconditioner te beveiligen.
Probeer deze apparatuur niet zelf te repareren.
Zet onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en raadpleeg uw leverancier.
Geef de modelnaam aan de leverancier door.
PLA-RP60BA
PLA-RP71BA PLA-RP100BA PLA-RP125BA PLA-RP140BA
~/N 230/50
0,05
0,07
0,36
0,51
-
-
258(35)
840(950)
840(950)
12-14-16-18
14-16-18-21
28-29-31-32
28-30-32-34
23(6)
Gering geluidsab-
Normale ruimten
sorberende ruimten
Ontvangstrui-
mte,
enz.
hotellobby, enz..
6 t/m 10 dB
9 t/m 13 dB
0,14
0,15
0,94
1,00
-
-
298(35)
20-23-26-30
22-25-28-31
32-34-37-40
34-36-39-41
25(6)
Kantoor,
hotelkamer
0,16
1,07
-
24-26-29-32
36-39-42-44
27(6)
77

Advertisement

Table of Contents
loading