Download Print this page

Tekniset Tiedot - Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
Lisävarusteet
Työkalun suorituskyky riippuu käytetystä lisävarus-
teesta. Korkealaatuiset Black & Decker- ja Piranha
-lisävarusteet on suunniteltu parantamaan työkalun
suorituskykyä. Käyttämällä näitä lisävarusteita saat
työkalustasi parhaan hyödyn.

Tekniset tiedot

Kuormittamaton
min
nopeus
Paino
kg
Äänenpainetaso standardin EN 60745 mukaisesti:
Äänenpaine (L
) 76.4 dB(A), epävarmuus (K) 3 dB(A)
pA
Äänitehotaso (L
) 87.4 dB(A), epävarmuus (K) 3 dB(A)
WA
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma) standardin EN 60745
mukaisesti:
2
Hiottaessa (a
) 4.5 m/s
, epävarmuus (K) 1.5 m/s
h
64
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
MTSA2
MTSA2
(14.4V) (H1)
(Max) (H1)
-1
0-7500
0-8500
1.3
1.3
2
Takuu
Black & Decker takaa, ettei tuotteessa ole materi-
aali- ja/tai valmistusvikaa silloin, kun se toimitetaan
ostajalle. Takuu on lisäys kuluttajan laillisiin
oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Takuu on voimassa
Euroopan unionin jäsenmaissa ja Euroopan
vapaakauppa-alueella (EFTA).
Mikäli Black & Decker -kone hajoaa materiaali- ja/
tai valmistusvirheen tai teknisten tietojen epä-
tarkkuuden vuoksi 24 kk:n kuluessa ostopäivästä,
Black & Decker korjaa koneen ilman kustannuksia
ostajalle tai vaihtaa sen Black & Decker Oy:n valin-
nan mukaan. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat
seuraavista:
Tuotetta on käytetty kaupallisesti, ammat-
u
timaisesti tai vuokraukseen.
Tuotetta on käytetty tai hoidettu virheellisesti.
u
Tuotetta on vahingoitettu vieraalla esineellä tai
u
aineella tai se on ollut onnettomuudessa.
Jos korjauksia on yrittänyt joku muu kuin Black
u
& Deckerin valtuuttama edustaja tai Black &
Deckerin henkilökunta.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker MTSA2

  Related Content for Black & Decker MTSA2