Download Print this page

Eu-Overensstemmelseserklæring - Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
For at udnytte garantien skal produktet og
købskvitteringen indleveres til forhandleren eller til
et autoriseret værksted. Kontakt det lokale Black
& Decker-kontor på den adresse, der er opgivet i
denne vejledning, for at få oplysninger om nærm-
este autoriserede værksted. En liste over alle au-
toriserede Black & Decker-serviceværksteder samt
servicevilkår og kontaktpersoner er tilgængelig på
internettet på adressen: www.2helpU.com
Gå venligst ind på vores website www.blackand-
decker.dk for at registrere dit nye produkt og for at
blive holdt ajour om nye produkter og specialtilbud.
Der findes yderligere oplysninger om mærket Black
& Decker og vores produktsortiment på adressen
www.blackanddecker.dk
60
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
EU-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
%
MTSA2
Black & Decker erklærer, at produkterne beskrevet
under "Tekniske data" er i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Disse produkter er endvidere i overensstemmelse
med direktiv 2004/108/EF og 2011/65/EU. Kontakt
Stanley Europe på nedenstående adresse, eller se
vejledningens bagside for at få flere oplysninger.
Undertegnede er ansvarlig for udarbejdelsen af de
_
tekniske data og fremsætter denne erklæring på
vegne af Black & Decker.
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Kevin Hewitt
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannien
13/07/2012

Advertisement

Table of Contents
loading