Download Print this page

Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual page 55

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
For å ta garantien i bruk må du vise kjøpskvittering
til forhandleren eller til et autorisert serviceverk-
sted. Du kan finne ut hvor nærmeste autoriserte
serviceverksted er, ved å kontakte din lokale Black
& Decker-avdeling på adressen som er oppgitt i
denne håndboken. En oversikt over autoriserte
Black & Decker-serviceverksteder og alle opplys-
ninger om ettersalgsservice og kontakter er også
tilgjengelig på Internett: www.2helpU.com
Besøk vårt webområde www.blackanddecker.no
for å registrere ditt nye Black & Decker-produkt
og for å holde deg oppdatert om nye produkter
og spesialtilbud. Du finner mer informasjon om
Black & Decker og produktutvalget vårt på www.
blackanddecker.no.
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
EF-samsvarserklæring
MASKINDIREKTIV
%
MTSA2
Black & Decker erklærer at disse produktene som
er beskrevet under "Tekniske data", er i samsvar
2006/42/EF, EN60745-1, EN60745-2-4
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EF og 2011/65/EU. Hvis du ønsker mer
informasjon, kontakt Stanley Europe på følgende
adresse, eller se på baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for utarbeidelsen av
_
den tekniske dokumentasjonen og gir denne
erklæringen på vegne av Black & Decker.
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough
NORSK
med:
Kevin Hewitt
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannia
13/07/2012
55

Advertisement

Table of Contents
loading