Download Print this page

Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual page 62

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
@
Varoitus! Hiontatyöstä syntyvä
pöly voi aiheuttaa terveyshaittoja
käyttäjälle ja mahdollisille sivullisille.
Käytä kasvosuojusta, joka on erity-
isesti tarkoitettu suojaamaan pölyltä
ja höyryiltä, ja varmista, että kaikki
työskentelyalueella olevat ja sinne
tulevat henkilöt käyttävät suojavar-
usteita.
Poista pöly huolellisesti hiomisen jälkeen.
u
Ole erityisen varovainen hioessasi lyijyä
u
mahdollisesti sisältäviä maalipintoja tai puu-
ja metallipintoja, joista voi irrota myrkyllistä
hiomapölyä.
Älä päästä lapsia tai raskaana olevia naisia
t
työalueelle.
Älä syö, juo tai tupakoi työalueella.
t
Hävitä pöly ja muu jäte
t
ympäristöystävällisesti.
Työkalun käyttötarkoitus on kuvattu tässä
u
käyttöohjeessa. Käytä työkalua ainoastaan
sellaiseen työhön, johon se on tarkoitettu, ja
käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita. Ohjeesta
poikkeava käyttö voi aiheuttaa henkilö- ja/tai
omaisuusvahinkoja.
62
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Ominaisuudet (kuva A)
Näytetty työkalu on MT143. Muut työkalut ovat
saatavissa käytettäviksi tämän työstöpään kanssa.
Tässä työkalussa on joitakin tai kaikki seuraavista
ominaisuuksista.
10. Hiomapää
11. Hioma-alusta
Kokoaminen
Varoitus! Poista akku työkalusta aina ennen
kokoamista.
Hiomapaperien kiinnittäminen ja irrot-
taminen (kuva A)
Hiomapäässä käytetään valmiiksi leikattuja
hiomapapereita.
Lukitse työkalu siirtämällä eteen-/taaksepäin-
u
liukusäädin (2) keskelle.
Ennen uuden paperin kiinnittämistä poista siitä
u
kaksi ylimääräistä hiomakärkeä (12)..
Kiinnitä hiomapaperi pitämällä sitä kohti hioma-
u
alustaa (11) kuvan osoittamalla tavalla.
Aseta hiomapaperi tukevasti ja tasaisesti
u
hioma-alustalle. Varmista, että paperissa olevat
reiät vastaavat alustan reikiä.
Poista paperi vetämällä se irti hioma-alustasta.
u
Varoitus! Älä koskaan käytä hiomapäätä ilman
hiomapaperia tai lisäosaa.

Advertisement

Table of Contents
loading