Download Print this page

Beoogd Gebruik; Algemene Veiligheidswaarschuwingen Voor Elektrisch Gereedschap - Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS

Beoogd gebruik

Uw Black & Decker-gereedschap voor meerdere
toepassingen is ontworpen voor veel verschillende
doe-het-zelftoepassingen.
Dit hulpstuk is bedoeld voor gebruik met de
schuurkop (MTSA2) voor het schuren van houten,
metalen, plastic en geschilderde oppervlakken.
Dit gereedschap is uitsluitend bestemd voor
consumentengebruik.
Veiligheidsinstructies
Algemene veiligheidswaarschuwingen
voor elektrisch gereedschap
@
Waarschuwing! Lees alle vei-
ligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Wanneer de volgende
waarschuwingen en voorschriften niet
in acht worden genomen, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
28
(Vertaling van de originele instructies)
@
Waarschuwing! Lees alle veiligheids-
waarschuwingen en alle instructies
die met uw gereedschap worden
meegeleverd (MT143, MT350, MT108
of MT18) voordat u dit hulpstuk ge-
bruikt. Wanneer de waarschuwingen
en voorschriften niet in acht worden
genomen, kan dit een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies als
referentiemateriaal. Het in de waarschuwingen
gebruikte begrip 'elektrisch gereedschap' heeft
betrekking op elektrische gereedschappen voor
gebruik op de netspanning (met netsnoer) of op
accu (snoerloos).
@
Waarschuwing! Aanvullende
veiligheidswaarschuwingen voor
schuurmachines.

Advertisement

Table of Contents
loading