Download Print this page

Generelle Sikkerhetsadvarsler For Elektro- Verktøy - Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bruksområde
Dette flerbruksverktøyet fra Black & Decker er
konstruert for mange typer gjør det selv-oppgaver.
Når du bruker slipehodet (MTSA2), passer
verktøyet for sliping av tre, metall, plast og malte
overflater.
Verktøyet er beregnet bare som konsumentverktøy.
Sikkerhetsinstruksjoner
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektro-
verktøy
@
Advarsel! Les alle sikkerhetsad-
varsler og alle instruksjoner. Hvis
advarslene og anvisningene nedenfor
ikke overholdes, kan det medføre
elektrisk støt, brann og/eller alvorlige
personskader.
@
Advarsel! Les alle sikkerhetsadvar-
sler og alle instruksjoner som følger
med elektroverktøyet (MT143, MT350,
MT108 eller MT18), før du bruker
tilbehøret. Hvis ikke advarslene og in-
struksjonene følges, kan det medføre
elektrisk støt, brann og/eller alvorlige
personskader.
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
Ta vare på alle advarsler og instruksjoner
for fremtidig bruk. Begrepet "elektroverktøy" i
advarslene gjelder nettdrevet elektroverktøy (med
ledning) eller batteridrevet elektroverktøy (uten
ledning).
@
Advarsel! Ytterlige sikkerhetsvarsler
for slipemaskiner
Hold elektroverktøyet i de isolerte grepene
u
når du utfører et arbeid hvor skjæretilbe-
høret kan komme i kontakt med skjulte
ledninger.. Hvis skjæretilbehøret kommer i
kontakt med en strømførende ledning, kan
frittliggende metalldeler på verktøyet bli strøm-
førende, og brukeren kan få elektrisk støt.
Bruk klemmer eller andre praktiske metoder
u
for å spenne fast og støtte arbeidsstykket
på en stabil plattform. Hvis arbeidsstykket
holdes med hånden eller inn mot kroppen, vil
det være ustabilt, og dette kan lett føre til at du
mister kontrollen.
NORSK
51

Advertisement

Table of Contents
loading