Download Print this page

Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual page 31

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Trek de stofafzuigingsadapter (13) uit de
u
schuurkop (10) om deze te verwijderen.
Gebruik
Waarschuwing! Laat het gereedschap in zijn
eigen tempo werken. Niet overbelasten.
Schuren
Opmerking: Zorg ervoor dat de achteruit-schake-
laar (2) niet in stand vergrendeld staat.
U schakelt het gereedschap in door op de
u
schakelaar met variabele snelheden (1) te
drukken. De snelheid van het gereedschap
hangt af van hoe ver u de schakelaar indrukt.
U schakelt het gereedschap uit door de
u
schakelaar met variabele snelheden los te
laten.
Tips voor optimaal gebruik
Schuren
Voer niet te veel druk op de machine uit.
u
Controleer regelmatig de staat van het schuur-
u
papier. Vervang deze indien nodig.
Gebruik een extra fijne korrel bij het schuren
u
van een nieuwe verflaag voordat een volgende
verflaag wordt aangebracht.
(Vertaling van de originele instructies)
Begin op zeer oneffen oppervlakken of bij
u
het verwijderen van verflagen met een grove
korrel. Begin op andere oppervlakken met een
mediumkorrel. Ga in beide gevallen geleidelijk
aan over op een fijne korrel voor een gladde
afwerking.
Informeer bij uw detailhandel voor meer infor-
u
matie over de verkrijgbare accessoires voor
schuren, polijsten, afbranden en schrobben.
Accessoires
De prestaties van het gereedschap zijn afhankelijk
van de gebruikte accessoires. Accessoires van
Black & Decker en Piranha zijn ontworpen om aan
hoge kwaliteitsnormen te voldoen en de prestaties
van uw gereedschap te verhogen. In combinatie
met deze accessoires kunt u uw gereedschap nog
beter laten presteren.
NEDERLANDS
31

Advertisement

Table of Contents
loading