Download Print this page

Tilsigtet Brug - Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK

Tilsigtet brug

Dit Black & Decker multiværktøj er beregnet til et
bredt udvalg af gør-det-selv-opgaver.
Med slibehovedet (MTSA2) er dette værktøj be-
regnet til slibning af træ, metal, plastic og malede
overflader.
Værktøjet er kun beregnet til privat brug.
Sikkerhedsanvisninger
Generelle sikkerhedsadvarsler ve-
drørende elværktøj
@
Advarsel! Læs alle sikkerhed-
sadvarsler og instruktioner. Hvis
nedenstående instruktioner og
advarsler ikke følges, er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige
personskader.
@
Advarsel! Læs alle sikkerhedsad-
varsler og alle instruktioner, der
følger med elværktøjet (MT143,
MT350, MT108 eller MT18), før
udstyret anvendes. Tilsidesættelse af
advarsler og anvisninger kan medføre
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
56
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
Gem alle advarsler og anvisninger til senere
brug. Begrebet "elværktøj", der benyttes i neden-
stående advarsler, henviser til netdrevet elværktøj
(med netledning) eller batteridrevet værktøj (uden
netledning).
@
Advarsel! Yderligere sikkerhedsad-
varsler for slibemaskiner
Hold i elværktøjets isolerede gribeflader,
u
hvis der er risiko for, at skæretilbehøret
kommer i kontakt med skjulte ledninger.
Hvis skæreudstyret rammer en strømførende
ledning, bliver elværktøjets blotlagte dele
strømførende, så brugeren får stød
Brug skruetvinger eller lignende til at holde
u
og støtte materialet på et stabilt underlag.
Det er ikke nok at holde materialet ind mod
kroppen. Det bliver ustabilt, og du kan miste
kontrollen.
@
Advarsel! Kontakt med eller indånd-
ing af støvpartikler fra slibearbejde
kan udgøre en fare for både bruger-
ens og eventuelle omkringståendes
helbred. Bær en specielt designet
støvmaske til beskyttelse mod støv
og røg, og sørg for, at personer på el-
ler som indtræder på arbejdsområdet
også er beskyttet.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Black & Decker MTSA2