Download Print this page

Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual page 59

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tekniske data
Hastighed uden
min
belastning
Vægt
kg
Lydtrykniveau i henhold til EN 60745:
Lydtryk (L
) 76.4 dB(A), usikkerhed (K) 3 dB(A)
pA
Lydeffekt (L
) 87.4 dB(A), usikkerhed (K) 3 dB(A)
WA
Samlede værdier for vibration (triaksial vektorsum) i henhold til
EN 60745:
2
Slibning (a
) 4.5 m/s
, usikkerhed (K) 1.5 m/s
h
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
MTSA2
MTSA2
(14.4V) (H1)
(Max) (H1)
-1
0-7500
0-8500
1.3
1.3
2
Garanti
Black & Decker garanterer, at produktet er fri
for skader og fejl og tilbyder en fremragende
garanti. Garantien er et tillæg til forbrugerens
lovsikrede rettigheder og påvirker ikke disse.
Garantien gælder inden for medlemsstaterne
af den Europæiske Union og i det Europæiske
Frihandelsområde.
Hvis et Black & Decker-produkt går i stykker på
grund af materiel skade og/eller fabrikationsfejl
eller på anden måde ikke fungerer i overensstem-
melse med specifikationen inden for 24 måneder
fra købsdatoen, påtager Black & Decker sig at
reparere eller ombytte produktet med mindst mulig
ulempe for kunden. Garantien gælder ikke for fejl
og mangler, der er sket i forbindelse med:
Produktet har været anvendt erhvervsmæssigt
u
eller til udlejning.
Produktet har været anvendt forkert eller er
u
ikke vedligeholdt.
Produktet er beskadiget af fremmedlegemer,
u
substanser eller pga. uheld.
Garantien gælder ikke, hvis reparationer er
u
udført af andre end et autoriseret Black &
Decker-værksted.
DANSK
59

Advertisement

Table of Contents
loading