Download Print this page

Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual page 61

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Käyttötarkoitus
Black & Decker -monitoimityökalu on tarkoitettu
käytettäväksi kodin nikkarointitöihin.
Hiomapäällä (MTSA2) varustettuna työkalu sovel-
tuu puun, metallin, muovin ja maalattujen pintojen
hiomiseen.
Tämä työkalu on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Sähkötyökalujen yleiset turvavaroitukset
@
Varoitus! Lue kaikki turvavaroitukset
ja ohjeet. Alla olevien varoitusten ja
ohjeiden noudattamisen laiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon
ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
@
Varoitus! Tutustu kaikkiin tämän
sähkötyökalun mukana toimitettuihin
turvavaroituksiin ja kaikkiin ohjeisiin
(MT143, MT350, MT108 tai MT18)
ennen tämän lisävarusteen käyttöä.
Alla olevien varoitusten ja ohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa
käyttöä varten. Varoituksissa käytetty käsite
"sähkötyökalu" tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkö-
työkaluja (joissa on verkkojohto) ja akkukäyttöisiä
sähkötyökaluja (joissa ei ole verkkojohtoa).
@
Pitele sähkötyökalua eristetyistä tar-
u
tuntapinnoista, kun teet työtä, jossa kiinni-
tin voi joutua kosketuksiin piilossa olevien
sähköjohtojen kanssa. Työkalun kosketus
jännitteisen johtimen kanssa voi tehdä myös
työkalun paljaista metalliosista jännitteisiä ja
aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle.
Kiinnitä työstettävä kappale esimerkiksi
u
ruuvipuristimella tukevaan alustaan.
Kappaleen kannatteleminen käsin tai sen
tukeminen omaa vartaloa vasten voi johtaa
kappaleen irtoamiseen ja vaaratilanteeseen.
SUOMI
Varoitus! Hiomakoneiden lisäturva-
varoitukset
61

Advertisement

Table of Contents
loading