Download Print this page

Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual page 57

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Man skal grundigt fjerne alt støv efter slibning.
u
Man skal være specielt opmærksom ved
u
slibning af maling, som er blybaseret, og ved
slibning af nogle typer træ og metal, som kan
frembringe giftigt støv:
Børn og gravide kvinder må ikke betræde
t
arbejdsområdet.
Undgå at spise, drikke og ryge i
t
arbejdsområdet.
Støvpartikler og andet affald skal bortskaffes
t
på en sikker måde.
Apparatets tilsigtede brug fremgår af denne
u
vejledning. Brugen af ekstraudstyr eller tilbehør
eller udførelse af opgaver med værktøjet
ud over de i brugervejledningen anbefalede
kan medføre risiko for personskade og/eller
materiel skade.
Komponenter (fig. A)
Det viste værktøj er MT143. Der findes andre
værktøjer, som kan bruges med dette hoved.
Dette værktøj leveres med nogle af eller alle de
følgende komponenter.
10. Slibehoved
11. Slibefod
Samling
Advarsel! Tag batteriet ud af værktøjet, inden det
samles.
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
Påsætning og aftagning af slibeark
(fig. A)
Slibehovedet anvender tilskårne slibeark.
Advarsel! Brug aldrig slibehovedet uden slibeark
eller påsat tilbehør.
Udskiftning af diamant-slibespids (fig. B)
Slibeark leveres med to reserve-diamantspidser.
Diamantspidsen kan vendes, når den bliver slidt.
Når begge sider er slidte, skal diamantspidsen
udskiftes.
Lås værktøjet ved at sætte skyderen til skift af
u
retning (2) i midterstilling.
Før et nyt slibeark påsættes, skal de to ekstra
u
diamantspidser fjernes (12).
Et slibeark påsættes ved at placere det på linje
u
med slibefoden (11) som vist.
Tryk arket hårdt og jævnt fast på slibefoden, og
u
sørg for, at hullerne i arket passer med hullerne
i foden.
Slibearket fjernes ved at trække det af slibepu-
u
den.
Lås værktøjet ved at sætte skyderen til skift af
u
retning (2) i midterstilling.
Når spidsen skal vendes, drejes den 180° og
u
trykkes tilbage på foden.
DANSK
57

Advertisement

Table of Contents
loading