Download Print this page

Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual page 30

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Montage
Waarschuwing! Verwijder de accu uit het gereed-
schap voordat u met de montage begint.
Schuurpapier plaatsen en verwijderen
(fig. A)
Bij de schuurkop wordt voorgesneden schuur-
papier gebruikt.
Vergrendel het gereedschap door de
u
schuifknop voor rechtsom/linksom (2) in de
middelste stand te zetten.
Verwijder de twee extra ruitvormige punten
u
(12), voordat u nieuw schuurpapier plaatst.
Leg het schuurpapier gelijk met de schuurzool
u
(11) zoals weergegeven, om schuurpapier te
plaatsen.
Druk het schuurpapier goed en gelijkmatig
u
op de schuurzool; zorg er daarbij voor dat de
gaten in het papier aansluiten op de gaten in
de zool.
Trek het papier van het schuurkussen om het
u
te verwijderen.
Waarschuwing! Gebruik de schuurkop nooit
zonder dat er schuurpapier of accessoires zijn
geplaatst.
30
(Vertaling van de originele instructies)
De ruitvormige punten terugplaatsen (fig.
B)
Schuurpapier wordt geleverd met twee vervan-
gende ruitvormige punten. De ruitvormige punt kan
worden omgedraaid wanneer deze is versleten.
Vervang de ruitvormige punt, wanneer beide zijden
versleten zijn.
Vergrendel het gereedschap door de
u
schuifknop voor rechtsom/linksom (2) in de
middelste stand te zetten.
U kunt de punt omdraaien door de punt te
u
verwijderen, 180° te draaien en dan terug te
drukken op de zool.
U kunt de punt vervangen door de oude punt
u
van de zool te trekken en een nieuwe punt op
de zool te drukken.
Waarschuwing! Zorg ervoor dat u het kussen niet
van de schuurzool trekt, wanneer u de punt van
het kussen verwijderd.
De stofafzuigingsadaptor plaatsen en
verwijderen (fig. C)
Richt de stofafzuigingsadapter (13) op de
u
schuurkop (10) zoals weergegeven.
Druk de adapter gelijkmatig en stevig in de
u
schuurzool.
Sluit een stofzuiger aan op de stofafzuigingsa-
u
dapter.

Advertisement

Table of Contents
loading