Download Print this page

Technische Gegevens - Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS

Technische gegevens

Onbelast toerental
min
Gewicht
kg
Geluidsdrukniveau volgens EN 60745:
Geluidsdruk (L
) 76.4. dB(A), meetonzekerheid (K) 3 dB(A)
pA
Geluidsvermogen (L
) 87.4 dB(A), meetonzekerheid (K) 3 dB(A)
WA
Totale trillingswaarden (som triaxvector) volgens EN 60745:
2
Schuren (a
) 4.5 m/s
, meetonzekerheid (K) 1.5 m/s
h
32
(Vertaling van de originele instructies)
MTSA2
MTSA2
(14.4V) (H1)
(Max) (H1)
-1
0-7500
0-8500
1.3
1.3
2
Garantie
Black & Decker heeft vertrouwen in haar producten
en biedt een uitstekende garantie. Deze garantie-
bepalingen vormen een aanvulling op uw wettelijke
rechten en beperken deze niet. De garantie
geldt in de lidstaten van de Europese Unie en de
Europese Vrijhandelsassociatie.
Mocht uw Black & Decker product binnen 24
maanden na de datum van aankoop defect raken
ten gevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van
defecte onderdelen, de reparatie van het product
of de vervanging van het product, tenzij:
Het product is gebruikt voor handelsdoe-
u
leinden, professionele toepassingen of
verhuurdoeleinden.
Het product onoordeelkundig is gebruikt.
u
Het product is beschadigd door invloeden van
u
buitenaf of door een ongeval.
Reparaties zijn uitgevoerd door anderen dan
u
onze servicecentra of Black & Decker-person-
eel.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Black & Decker MTSA2