Download Print this page

Eg-Deklaration Om Överensstämmelse - Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
Vid garantianspråk ska produkten och inköpskvittot
lämnas till återförsäljaren eller till en auktoriserad
verkstad. För information om närmaste auktor-
iserade verkstad, kontakta det lokala Black &
Decker-kontoret på den adress som är angiven i
bruksanvisningen. En lista över alla auktoriserade
Black & Decker-verkstäder samt servicevillkor finns
på Internet: www.2helpU.com
Besök vår webbplats www.blackanddecker.se för
att registrera din nya Black & Decker-produkt samt
för att erhålla information om nya produkter och
specialerbjudanden. Vidare information om märket
Black & Decker och vårt produktsortiment återfinns
på www.blackanddecker.se
50
(Översättning av originalanvisningarna)
EG-deklaration om överensstämmelse
MASKINDIREKTIV
%
MTSA2
Black & Decker garanterar att produkterna som
beskrivs under "Tekniska data" uppfyller:
2006/42/EG, EN60745-1, EN60745-2-4
De här produkterna överensstämmer även med
direktiven 2004/108/EG och 2011/65/EU. Mer
information får du genom att kontakta Stanley
Europe på följande adress eller titta i slutet av
bruksanvisningen.
Undertecknad är ansvarig för sammanställningen
_
av tekniska data och gör denna försäkran för Black
& Decker.
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Kevin Hewitt
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannien
13/07/2012

Advertisement

Table of Contents
loading