Download Print this page

Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual page 63

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Hiomakärjen vaihtaminen (kuva B)
Hiomapapereissa on kaksi vaihtokärkeä.
Hiomakärki voidaan kääntää, kun se on kulunut
toiselta puolelta. Kun molemmat puolet ovat
kuluneet, vaihda kärki.
Lukitse työkalu siirtämällä eteen-/taaksepäin-
u
liukusäädin (2) keskelle.
Käännä kärki poistamalla se, kääntämällä sitä
u
180° ja painamalla se takaisin alustaan.
Vaihda kärki poistamalla vanha kärki alustasta
u
ja laittamalla uusi kärki paikalleen.
Varoitus! Kun poistat hiomakärkeä, varo, ettet
irrota hioma-alustan pohjaa.
Pölynimurisovittimen kiinnittäminen ja
irrottaminen (kuva C)
Aseta pölynimurisovitin (13) hiomapään (10)
u
suuntaisesti kuvan osoittamalla tavalla.
Paina sovitin tiukasti ja tasaisesti kiinni hioma-
u
alustaan.
Kiinnitä pölynimuri pölynimurisovittimeen.
u
Irrota pölynimurisovitin (13) vetämällä se irti
u
hiomapäästä (10).
Käyttö
Varoitus! Anna työkalun käydä omaan tahtiinsa.
Älä ylikuormita sitä.
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Hiominen
Huomautus: Varmista, että eteen-/taaksepäin-
liukusäädin (2) ei ole lukitussa asennossa.
Käynnistä työkalu painamalla nopeuden-
u
säätökytkintä (1). Työkalun nopeus määräytyy
sen mukaan, kuinka pitkälle kytkintä työn-
netään.
Sammuta työkalu vapauttamalla nopeuden-
u
säätökytkin.
Vinkkejä parhaimman tuloksen
saamiseksi
Hiominen
Älä paina konetta liikaa.
u
Tarkista hiomapaperin kunto säännöllisesti.
u
Vaihda tarvittaessa.
Hiottaessa maalikerrosten välillä käytä erittäin
u
hienoa hiomapaperia.
Aloita karkealla hiomapaperilla hioessasi
u
epätasaisia pintoja tai poistaessasi maalia. Kun
hiot muunlaisia pintoja, aloita keskikarkealla hi-
omapaperilla. Molemmissa tapauksissa vaihda
asteittain hienompaan hiomapaperiin tasaisen
pinnan saavuttamiseksi.
Lisätietoja muista tarvikkeista hiomiseen,
u
kiillottamiseen ja pintojen poistoon saat jäl-
leenmyyjältäsi.
SUOMI
63

Advertisement

Table of Contents
loading