Download Print this page

Tekniske Data - Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NORSK
Tilbehør
Verktøyets ytelse avhenger av tilbehøret du bruker.
Tilbehør fra Black & Decker og Piranha er produ-
sert etter høye kvalitetsstandarder og er konstruert
for å bedre verktøyets ytelse. Hvis du bruker
dette tilbehøret, får du den aller beste ytelsen fra
verktøyet ditt.

Tekniske data

Hastighet ubelastet
min
Vekt
kg
Lydtrykknivå i henhold til EN 60745:
Lydtrykk (L
) 76.4 dB(A), usikkerhet (K) 3 dB(A)
pA
Lydeffekt (L
) 87.4 dB(A), usikkerhet (K) 3 dB(A))
WA
Totale vibrasjonsverdier (vektorsum fra tre retninger) i henhold til
EN 60745:
2
Sliping (a
) 4.5 m/s
, usikkerhet (K) 1.5 m/s
h
54
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
MTSA2
MTSA2
(14.4V) (H1)
(Max) (H1)
-1
0-7500
0-8500
1.3
1.3
2
Garanti
Black & Decker er trygg på kvaliteten på sine
produkter og tilbyr en enestående garanti.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg til
dine lovbestemte rettigheter og er ikke i konflikt
med disse. Garantien er gyldig i EU- og EFTA-
medlemsstatene.
Hvis et Black & Decker-produkt går i stykker på
grunn av material- og/eller fabrikasjonsfeil eller
har mangler i forhold til spesifikasjonene innen
24 måneder fra kjøpet, påtar Black & Decker seg
å skifte ut defekte deler, reparere produkter som
har vært utsatt for alminnelig slitasje, eller bytte ut
slike produkter med minst mulig vanskelighet for
kunden, med mindre:
Produktet har vært brukt i yrkes-/næringsvirk-
u
somhet eller til utleie.
Produktet har vært utsatt for feilaktig bruk eller
u
dårlig vedlikehold.
Produktet har blitt skadet av fremmede gjen-
u
stander eller stoffer eller ved et uhell.
Andre enn autoriserte serviceverksteder eller
u
Black & Deckers serviceteknikere har forsøk å
reparere produktet.

Advertisement

Table of Contents
loading