Download  Print this page

Periodieke Handelingen En Inspecties; Vervoer - Makita EG241A Instructions For Use Manual

Eg series.
Hide thumbs

Advertisement

De reden hiervoor is dat de als de borstel nog korter zou
zijn, de contactdruk op de sleepring minder zou worden,
met als gevolg een vermindering van de ef¿ ciëntie van de
generator en van het uitgangsvoltage.
Controleer de lengte van de koolborstels elke 500
bedrijfsuren.
Controleer de lengte van de koolborstels ook wanneer de
generator storingen vertoont, bijvoorbeeld wanneer er
geen stroom geproduceerd wordt, of wanneer het voltage
te laag is.
Onderhoudsgegevens koolborstels
(Demontage en montage) (Zie Afb.
❶ BORSTEL
❷ SLEEPRING
❸ BORSTELHOUDER
❹ FLENSBOUTEN
❺ AFDEKKING BEUGEL
❻ FLENSBOUTEN
Demontage
1. Verwijder de twee À ensbouten (M5 x 20) en
verwijder vervolgens de afdekking van de beugel.
2. Verwijder de twee À ensbouten (M5 x 16) en
verwijder vervolgens de koolborstel.
Montage
1. Druk de koolborstel tegen de sleepring en zet hem
vast (1,5~2N•m) met de twee À ensbouten (M5 x 16).
Blijf terwijl u dit doet controleren of de koolborstel
zich in de juiste positie ten opzichte van de
sleepring bevindt.
2. Zet de afdekking van de beugel vast (3~4N•m) door
de twee À ensbouten (M5 × 20) aan te draaien.
9. PERIODIEKE HANDELINGEN
EN INSPECTIES
Wanneer u de generator gebruikt als nood-
stroomvoorziening, is het nodig de machine periodiek
te laten draaien en te controleren.
Brandstof (benzine) en motorolie zullen slechter
worden na verloop van tijd, waardoor de motor moeilijk
zal starten en met als uiteindelijk resultaat storingen
aan de motor en defecten.
PAS OP
Omdat de brandstof (benzine) mettertijd slechter
zal worden, dient u de brandstof (benzine)
regelmatig door verse te vervangen; we raden u
aan dit één keer per drie (3) maanden te doen.
(a) Controleer de brandstof (benzine), de motorolie en
het lucht¿ lter.
(b) Start de motor.
(c) Laat de motor tenminste tien minuten lopen met
ingeschakelde apparatuur, bijvoorbeeld verlichting.
(d) Controleer de volgende punten:
Loopt de motor naar behoren.
Is het geproduceerde vermogen voldoende en
brandt het indicatorlampje correct.
-⑧)
Werkt de motorschakelaar naar behoren.
Geen lekkage van motorolie en brandstof
(benzine)

10. VERVOER

Wanneer de generator vervoerd moet worden, moet u
ervoor zorgen dat de brandstof (benzine) volledig uit
de tank wordt afgetapt.
Om morsen van brandstof door trillingen en
schokken te voorkomen, mag u de generator
nooit vervoeren wanneer er nog brandstof
(benzine) in de tank zit.
Doe de tankdop goed vast.
Om het brandrisico dat samengaat met het
gebruik van benzine te voorkomen, mag u de
generator nooit lang in de zon laten staan.
Bewaar tijdens vervoer de brandstof
(benzine) in een uitsluitend voor de opslag
van benzine bedoelde stalen tank.
(a) Zet de motorschakelaar op de (STOPPEN) stand.
(b) Tap de brandstof uit de tank af.
(c) Doe de tankdop weer vast.
Plaats geen zware dingen op de generator.
Kies de juiste plek en plaats de generator
op de juiste positie in het transportvoertuig
zodat de generator niet kan bewegen of
vallen.
Zet de generator indien nodig met touwen
e.d. vast.
WAARSCHUWING
PAS OP
EN
FR
DE
NL
ES
IT
PT
GR
NO
SE
FI
DK
RU
15

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: