Download  Print this page

Serviceanvisningar - Makita EG241A Instructions For Use Manual

Eg series.
Hide thumbs

Advertisement

8. SERVICEANVISNINGAR

FÖRSIKTIGHET
Se till att motorn är avstängd innan underhåll,
service eller reparation inleds.
OBSERVERA
Det rekommenderas att använda hörselskydd vid
körning, underhåll och reparation av
generatoraggregatet.
EN
BYTE AV MOTOROLJA (Se fi g.
FR
Byt motorolja var 100:e timme.
(För ny maskin, byt olja efter 20 timmar.)
DE
(a) Tappa ur oljan genom att ta bort
NL
avtappningspluggen och påfyllningslocket medan
ES
motorn är varm.
❶ OLJEAVTAPPNINGSPLUGG
IT
PT
(b) Sätt tillbaka avtappningspluggen och fyll på motorn
GR
med olja tills den når den övre nivån och sätt på
påfyllningslocket.
NO
Använd ny och högkvalitativ smörjolja till den
SE
speci¿ cerade nivå som anges på sidan 5.
FI
Om smutsig eller dålig olja används eller om
mängden motorolja inte är tillräcklig, kommer motorn
DK
att skadas och dess livstid att förkortas avsevärt.
RU
SERVICE AV LUFTRENARER
-② till ④)
(Se fi g.
Det är mycket viktigt att hålla luftrenaren i gott skick.
Smuts som tränger in genom felaktigt installerad,
felaktigt servad eller olämpliga element skadar och
sliter ut motorn. Håll alltid ¿ ltret i luftrenaren rent.
❶ BAS
❷ FILTERELEMENT
❸ SKYDD LUFTRENARE
❹ BULT
(a) Ta bort bulten på skyddet till luftrenaren.
(EG601A, EG601AE, EG671A, EG671AE)
(Se ¿ g. -④)
Ta bort skyddet till luftrenaren och ta ut
¿ lterelementet.
(b) Uretanskum: Tvätta ¿ lterelementet av uretanskum i
fotogen eller dieselbränsle.
Doppa det därefter i en blandning bestående av 3
delar fotogen och 1 del motorolja.
Krama ur ¿ ltret för att få bort blandningen och sätt
tillbaka det i luftrenaren.
14
OBSERVERA
Istället för tvättolja (fotogen), kan man tvätta
uretanskum-¿ ltret i en lösning av milt diskmedel
och varmvatten. Skölj sedan ¿ ltret ordentligt i rent
vatten. Låt ¿ ltret torka ordentligt. Blöt ¿ ltret i ren
motorolja och krama ur överÀ ödig olja.
RENGÖRING OCH JUSTERING AV
TÄNDSTIFT (Se fi g.
-①)
(a) Om stiftet är nersmutsat med
förbränningsavsättningar, ska det tas bort med en
tändstiftsrengörare eller stålborste.
(b) Justera elektrodavståndet till 0,6 till 0,7 mm.
Tändstift : BR-6HS (NGK)
RENGÖRING AV BRÄNSLERENAR
(Se fi g.
Smuts och vatten avlägsnas av bränslerenaren.
(a) Ta bort ¿ lterkoppen och avlägsna vatten och smuts.
(b) Rengör ¿ ltret och ¿ lterkoppen med bensin.
(c) Se till att den tätar ordentligt när den sätts tillbaka,
för att förhindra läckage.
KONTROLL AV KOLBORSTE
Viktigt underhåll av borste
(Effektiv längd)
Borsten är det område som vidrör släpringen och dess
yta måste hållas slät.
Om den inte är slät kommer sot och andra ämnen att
fastna mellan borsten och släpringen.
Detta måste putsas med sandpapper eller liknande
eftersom det utgör en fara.
Den brukbara längden på borsten är 5–11 mm, så om
borsten är 5 mm eller kortare ska den bytas ut mot en
ny. (Se ¿ g. -⑦)
❶ LÄNGD SOM NY
❷ EFFEKTIV BORSTLÄNGD
-⑤)
-⑥)

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: