Download  Print this page

Info Om Wattforbruk - Makita EG241A Instructions For Use Manual

Eg series.
Hide thumbs

Advertisement

5. INFO OM WATTFORBRUK

Visse apparater trenger et ekstra støt med energi når de starter opp. Dette innebærer at mengden av strøm som
kreves for å starte opp visse apparater kan overstige effekten som er nødvendig for fortsatt drift.
Elektriske apparater og verktøy er vanligvis utstyrt med en etikett som viser spenning, frekvensr/Hz, strømstyrke
(ampere) og elektrisk strøm nødvendig for drift av apparatet eller verktøyet.
Rådfør deg med nærmeste forhandler eller servicesenter hvis du har spørsmål angående støtstrøm for visse
apparater og verktøy.
Glødelamper og varmeplater krever samme strømtilførsel ved oppstart som ved videre drift.
Lysstoffrør krever 1,2 til 2 ganger den angitte strømmengden for å starte opp.
Kvikksølvlamper krever 2 til 3 ganger den angitte strømmengden for å starte opp.
Elektriske motorer krever store mengder strøm ved oppstart. Strømkravene er avhengig av typen motor
og bruk. Når tilstrekkelig støtstrøm har blitt mottatt for å starte motoren vil apparatet kun kreve 50-30% av
strømmen for fortsatt drift.
De À este elektriske verktøy krever 1,2 til 3 ganger mer strøm for drift under belastning.
F.eks. kan en 5000 watt generator forsyne strøm til et 1800 – 4000 watt elektrisk verktøy.
Belastning fra f.eks. undervannspumper og luftkompressorer krever svært store mengder strøm for å starte
opp. Disse krever 3 til 5 ganger mer strøm for å starte opp enn hva some er nødvendig for videre drift.
F.eks. kan en 5000 watt generator kun drive en 1000-1700 watt pumpe.
MERK
Følgende effektforbrukstabell er kun for generell bruk. Se det spesielle apparatet for korrekt informasjon
angående effektforbruk.
For å avgjøre den totale strømmengden som kreves for et spesielt apparat eller verktøy multipliserer du
spenningstallet for apparatet/verktøyet med ampertallet (amps) for samme enhet. Opplysninger om spenning og
amperertall (amps) ¿ nnes på en merkeplate som vanligvis er festet til apparat og verktøy.
Anordning
Glødelampe, varmeovn
Lysstoffrør, elektrisk verktøy
Kviikksølvlampe
Pumpe, kompressor
SPENNINGSFALL I ELEKTRISKE SKJØTELEDNINGER
Når en lang elektrisk skjøteledning brukes for tilkobling av et apparat eller verktøy til generatoren, vil det
forekomme et visst fall eller tap av spenning som reduserer den effektive og tilgjengelige spenningen for apparatet
eller verktøyet.
Tabellen nedenfor har blitt satt sammen for å illustrere tilnærmet spenningsfall når en 100 meter lang skjøteledning
brukes til å tilkoble et apparat eller verktøy.
Nominelt
Tilgjengelig
A.W.G.
tverrsnitt
2
mm
No.
0,75
18
1,27
16
2,0
14
3,5
12 til 10
5,5
10 til 8
EG241A
2000
1100
800
500
Antall tråder/
Motstands-
strøm
Tråd-diameter
A
No./mm
Ω /100m
7
30/0,18
12
50/0,16
17
37/0,26
23
45/0,32
35
70/0,32
Effektforbruk (ca. W)
EG321A
EG441A
EG321AE
EG441AE
2400
3600
1300
2000
950
1450
600
900
Strøm i ampere
evne
1A
3A
5A
2,477
2,5V
8V 12,5V
1,486
1,5V
5V
7,5V 12V
0,952
1V
3V
5V
0,517
1,5V 2,5V
0,332
1V
2V
EG601A
EG671A
EG601AE
EG671AE
4600
5500
2550
3050
1850
2200
1150
1400
8A
10A
12A
15A
15V
18V
8V
10V
12V
15V
4V
5V
6,5V 7,5V
2,5V 3,5V
4V
5V
EN
FR
DE
NL
ES
IT
PT
GR
NO
SE
FI
DK
RU
11

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: