Download  Print this page

Advertisement

15. TILLVALSDELAR

Montering av hjulsats
(1) Kontrollera medföljande tillbehör
(2) Verktyg som behövs
Travers eller fyrkantstång (cirka 100mm gånger 100mm)
Tång
2 stycken skruvnycklar (12mm)
(3) Monteringsanvisningar
A) Lyft upp generatorn cirka 100mm med traversen eller palla upp den på fyrkantstängerna.
B) Montera hjulet och bromsdelen på hjulaxeln.
EN
<Sektion med bromsdel>
FR
Montera hjulaxeln ⑤ i bromsdelen ① så att hjulet ② ligger mellan dem, och lås fast med låssprinten ③.
DE
Skruva sedan fast hjulaxeln ⑤ och bromsdelen ① med muttern ④.
NL
<Sektion utan bromsdel>
Montera hjulet ② och brickan ⑧ på hjulaxeln ⑤ och lås fast med låssprinten ③.
ES
C) Kontrollera att hjulet snurrar lätt.
IT
D) Lossa längdjusteringsmuttern ⑨ för hjulaxeln ⑤ och bulten ⑩, och rikta sedan in hålets läge på ramen mot
monteringshålet på hjulaxeln ⑤ och dra åt bulten ⑥ och muttern ⑦ för att låsa fast i det läget.
PT
Åtdragningsmoment: 20 till 25N-m (2,0 till 2,5kg-m)
GR
E) Dra åt längdjusteringsmuttern ⑨ för hjulaxeln ⑤ och bulten ⑩ för att ¿ xera längden på hjulaxeln ⑤.
NO
SE
FI
DK
RU
20

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: