Download  Print this page

Advertisement

2. SJEKK MOTORENS DRIVSTOFFNIVÅ
(Se fi g.
-③,④)
Fyll ikke på bensin når du røyker, er nær åpen
ild eller i nærheten av mulige brannårsaker da
det kan oppstå brann.
Sjekk drivstoffnivået med bensinmåleren.
(Se ¿ g. -③)
Dersom nivået er lavt må det fylles på med blyfri
EN
bilbensin.
FR
Pass på å bruke bensin¿ ltersilen på
DE
bensin¿ lterhalsen. (Se ¿ g. -④)
NL
❶ NIVÅ
ES
❷ TANKLOKKDEKSEL
❸ BENSINFILTERSIL
IT
PT
Drivstoffmengde
GR
opp til "NIVÅ" posisjon :
EG241A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8
NO
EG321A, EG321AE . . . . . . . . . . . . . 12,8
SE
EG441A, EG441AE . . . . . . . . . . . . . 12,8
EG601A, EG601AE . . . . . . . . . . . . . 22,0
FI
EG671A, EG671AE . . . . . . . . . . . . . 22,0
DK
RU
Pass på å lese nøye hver advarsel slik at brann
unngås.
Ikke fyll på tanken når motoren er i drift eller
når den er varm.
Steng bensinkranen før bensinen fylles på.
Pass på at ikke støv, smuss, vann eller
andre fremmede gjenstander blandes med
bensinen.
Tørk godt opp all sølt bensin før motoren
startes opp.
Hold unna åpen ild.
3. KONTROLL AV KOMPONENTENES DELER
Sjekk følgende punkter før motoren startes opp:
Bensinlekkasje fra bensinslange etc.
Løse bolter og muttere.
Ødelagte eller skadede komponenter.
Klemte kabler eller ledninger som tilstøter eller
ligger under generatoren.
6
ADVARSEL
(L)
ADVARSEL
4. SJEKK OMRÅDET RUNDT GENERATOREN
ADVARSEL
Pass på å lese nøye hver advarsel slik at brann
unngås.
Hold området fritt for lett antennbare eller
skadelige gjenstander.
Hold generatoren i minst 1 meters avstand
fra bygninger e.l.
Bruk generatoren på et tørt og godt ventilert
sted.
Hold eksospotten fri for fremmede
gjenstander.
Hold generatoren unna åpen ild. Røyking
forbudt!
Bruk generatoren på et stabilt og fl att
underlag.
Ikke blokker generatorens ventilasjonshull
med papir eller lignende.
5. JORDING AV GENERATOREN
For å jorde generatoren kobles generatorens
jordingsbolt til jordingspinnen som stikkes i jorden
eller kobles til en leder som allerede er jordet.
(Se ¿ g. -⑤)
❶ JORDINGSPINNE
Hvis en jordingsleder eller jordelektrode ikke er
tilgjengelig må jordingsbolten kobles til et verktøys
eller apparats jordingsklemme. (Se ¿ g. -⑥)
❶ JORDINGSKLEMME
6. BATTERINSTALLERING (Se fi g.
(Modell med elektrisk startmotor)
Anbefalt batteri
Type
; Bly-syre batteri
Kapasitet
(Ah/5hr) ; 12V-21AH eller mer
Størrelse ; Mindre enn 185(L) x 125(W) x 160(H) mm
❶ JORDINGSKABEL (SVART)
❷ STARTKABEL (RØD)
❸ FESTEPLATE
❹ FESTEBOLT
❺ BATTERY PLATE
❻ BATTERIRAMME #1
❼ BATTERIRAMME #2
❽ BESKYTTELSESPLATE
❾ BOLT
MUTTER
-⑦)

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: