Download  Print this page

Advertisement

6. GNISTSLÄCKARE
På platser där det är torrt eller ¿ nns virke, är det rekommendabelt att använda produkten med en gnistsläckare. I
vissa områden ¿ nns det krav på att gnistsläckare används. Kontrollera lokala föreskrifter och bestämmelser innan
produkten tas i bruk.
Gnistsläckaren måste rengöras regelbundet för att fortsätta fungera såsom den är avsedd att göra.
En tilltäppt gnistsläckare :
Förhindrar avgasÀ ödet
Minskar motoreffekten
Ökar bränsleförbrukningen
Gör det svårare att starta
Om motorn har körts, blir ljuddämparen och gnistsläckaren mycket heta. Låt ljuddämparen svalna innan
EN
gnistsläckaren rengörs.
FR
DE
Hur gnistsläckaren tas bort
NL
(a) Ta bort À änsbultarna från ljuddämparskyddet och ta
bort ljuddämparskyddet.
ES
IT
(b) Ta bort den särskilda skruven från gnistsläckaren
och ta bort gnistsläckaren från ljuddämparen.
PT
GR
NO
SE
FI
DK
RU
Rengör gnistsläckarrenaren
Använd en borste för att ta bort kolutfällningar från
gnistsläckarrenaren.
Var försiktig så att renaren inte skadas.
Det får inte förekomma några sprickor eller hål på
gnistsläckaren. Byt ut gnistsläckaren om den är
skadad.
Sätt tillbaka gnistsläckaren och ljuddämparskyddet
genom att kasta om tillvägagångssättet vid
borttagning.
12
EG601A, EG601AE
EG671A, EG671AE
Ljuddämpare
Gnistsläckarrenare
EG601A, EG601AE
EG671A, EG671AE
Gnistsläckarrenare
Skruv

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: