Download  Print this page

Bedieningsprocedures - Makita EG241A Instructions For Use Manual

Eg series.
Hide thumbs

Advertisement

WAARSCHUWING
Overlijden, persoonlijk letsel en/of zaakschade kunnen
het gevolg zijn wanneer de aanwijzingen niet zorgvuldig
worden opgevolgd.
Gebruik uitsluitend een accu met het aanbevolen
vermogen.
Draai de startschakelaar naar de "〇" (STOPPEN)
stand voor u de accu monteert of verwijdert. Bij het
monteren of aanbrengen van de accu moet u eerst
de positieve (+) kabel aansluiten op de accu en
daarna pas de negatieve (-) kabel. Wees voorzichtig
dat er geen kortsluiting ontstaat tussen de kabels.
Bij het verwijderen van de accu moet de negatieve
kabel (-) eerst losgekoppeld worden.
RODE KABEL: Naar de positieve (+) aansluiting
ZWARTE KABEL: Naar de negatieve (-) aansluiting
Als de aansluiting niet op de juiste manier wordt
gemaakt, zal de generator kapot gaan.
Draai de bouten en moeren van de aansluitingen
goed vast zodat ze niet los kunnen trillen.
Koppel de accu los van andere apparatuur wanneer
de accu moet worden opgeladen.

4. BEDIENINGSPROCEDURES

(Zie Afb.
)
1. HET STARTEN VAN DE GENERATOR
PAS OP
Controleer het oliepeil voor u de machine gaat
gebruiken zoals beschreven in het hoofdstuk
"HET CONTROLEREN VAN DE MOTOROLIE".
(a) Zet de motorschakelaar op de stand " ¦ " (AAN).
(Zie Afb. -①)
❶ " ¦ " (AAN)
❷ " 〇 " (UIT)
(b) Open de brandstofkraan. (Zie Afb. -②)
❶ OPEN
❷ DICHT
(c) Zet de chokehendel dicht als de motor koud is.
(Zie Afb. -③)
❶ CHOKEHENDEL
❷ DICHT
❸ OPEN
(d) [Model met trekstarter]
Trek zachtjes aan de handgreep van de starter
totdat u weerstand voelt (dit is de compressie).
Laat de handgreep terugkeren naar de
uitgangspositie en trek dan krachtig. (Zie Afb. -④)
❶ KRACHTIG TREKKEN
Als de motor ook na een paar keer proberen niet
wil starten, dient u de bovenstaande procedure
opnieuw te volgen met de chokehendel open.
Trek de starter niet volledig uit.
Laat de handgreep van de starter terugkeren in zijn
oorspronkelijke stand wanneer de motor eenmaal
draait, maar laat de handgreep hierbij niet los.
(e) [Model met elektrische startmotor]
Doe de sleutel in het contactslot en draai deze met
de klok mee naar " ¦ " (ANN).
. Draai vervolgens het contact verder naar "
(START).
De startmotor zal gaan draaien om de motor te
starten. (Zie Afb. -⑤)
❶ " 〇 " (STOPPEN)
❷ " ¦ " (ANN)
❸ "
" (START)
PAS OP
Gebruik de startmotor niet langer dan 5
seconden achter elkaar.
Draai de sleutel weer naar de " ¦ " (ANN)
stand en wacht 10 seconden alvorens
opnieuw te starten.
Draai de sleutel niet naar "
position when the engine is running to
wanneer de motor draait om schade aan de
startmotor te voorkomen.
Draai de sleutel naar " ¦ " (ANN) voor het
starten van de motor met de trekstarter en
trek vervolgens aan de handgreep.
(f) Wanneer de motor eenmaal draait kunt u de
chokehendel geleidelijk terugzetten in de "OPEN"
stand. (Zie Afb. -⑥)
❶ CHOKEHENDEL
❷ DICHT
❸ OPEN
(g) Laat de motor een paar minuten onbelast
warmdraaien.
EN
FR
DE
NL
ES
"
IT
PT
GR
NO
SE
FI
DK
RU
" (START)
7

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: