Download  Print this page

Advertisement

6. GNISTFANGER

Vi anbefaler at du bruker produktet med et gnistfanger på tørre steder eller steder med mye tre. Noen områder
krever bruk av et gnistfanger. Vennligst sett deg inn i lokale lover og reguleringer før du bruker produktet.
Gnistfangeren må rengjøres regelmessig om den skal fungere ordentlig.
En tilstoppet gnistfanger :
Forhindrer gjennomgang av eksosgasser
Reduserer motorytelsen
Øker bruken av drivstoff
Gjør det vanskelig å starte
Hvis motoren har stått på vil lydpotten og gnistfangeren være svært varme. La lydpoten kjølne før du rengjør
gnistfangeren.
EN
FR
DE
Hvordan du fjerner gnistfangeren
NL
(a) Fjern À ensboltene fra lydpottedekselet og fjern
lydpottedekselet.
ES
IT
(b) Fjern spesialskruen fra gnistfangeren og fjern
gnistfangeren fra lydpotten.
PT
GR
NO
SE
FI
DK
RU
Rengjøring av gnistfangerskjermen
Bruk en børste til å fjerne karbonavleiringer fra
gnistfangerskjermen.
Vær forsiktig så du ikke skader skjermen.
Gnistfangeren må ikke ha brudd eller hull. Skift ut
gnistfangeren hvis den er skadet.
Installer gnistfangeren og lydpotte-beskytteren i
omvendt rekkefølge fra demonteringen.
12
EG601A, EG601AE
EG671A, EG671AE
Lydpotte
Gnistfangerskjerm
EG601A, EG601AE
EG671A, EG671AE
Gnistfangerskjerm
Skrue

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: