Download  Print this page

Advertisement

15. EKSTRADELER

Installasjon av hjulsett
(1) Kontroller det leverte tilbehøret
(2) Forberedelse av verktøyet
Kran eller ¿ rkantstang (omtrent 100mm ved 100mm)
Tang
2 sett med skrunøkler(12mm)
(3) Framgangsmåte for installasjon
A) Hev generatoren til omtrent 100mm med kranen eller ¿ rkantstangen.
B) Installere hjulet og stopperen i akselen.
EN
<Stopperdel>
FR
Installere hjulakselen ⑤ inn i stopperen ① slik at hjulet ② festes mellom dem og feste med bolten ③.
DE
Deretter strammer du hjulakselen ⑤ og stopperen ① med mutteren ④.
NL
<Ikke-stopper-del>
Installere hjul ② og lager ⑧ på hjulakselen ⑤ og fest med bolt ③.
ES
C) Kontrollere at hjulet roterer fritt.
IT
D) Løsne lengdejusteringsmutteren ⑨ for hjulakselen ⑤ og bolten ⑩, justere deretter plasseringen av hullet på
PT
rammen i forhold til monteringshullet på hjulakselen ⑤ og stramme bolten ⑥ og mutteren ⑦ for å feste den.
GR
Strammemoment: 20 til 25N-m (2,0 til 2,5kg-m)
NO
E) Stramme lengdejusteringsmutter ⑨ for hjulaksel ⑤ og bolt ⑩ for å justere lengden på hjulakselen ⑤.
SE
FI
DK
RU
20

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: