Download  Print this page

Vedligeholdelsesanvisninger - Makita EG241A Instructions For Use Manual

Eg series.
Hide thumbs

Advertisement

8. VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER

Sørg for, at motoren er stoppet, inden
vedligeholdelse, servicering og reparation
påbegyndes.
OBS
Det anbefales at anvende høreværn, når
generatoren anvendes, vedligeholdes og
repareres.
EN
MOTOROLIESKIFT (Se fi g.
FR
Skift motorlie for hver 100 timer.
DE
(I nye motorer skiftes olie efter 20 timer).
NL
(a) Aftap olien ved at tage oliedrænproppen og
oliepåfyldningslåget af, mens motoren er varm.
ES
❶ OLIEDRÆNPROP
IT
(b) Sæt drænproppen på igen og fyld op med olie,
PT
indtil olien har nået den øverste streg på
GR
oliepåfyldningslåget.
NO
Anvend ny højkvalitets smøreolie som beskrevet
på side 5.
SE
Hvis der anvendes forurenet eller forringet olie eller
FI
hvis oliemængden er utilstrækkelig, vil motoren lide
skade og dens levetid afkortes væsentligt.
DK
RU
VEDLIGEHOLDELSE AF LUFTFILTER
-② til ④)
(Se fi g.
Det er meget vigtigt at vedligeholde luft¿ lteret, så det
er i perfekt stand.
Snavs, der trænger ind, på grund af et fejlagtigt
installeret, ukorrekt vedligeholdt eller på grund af en
mangelfuld ¿ lterindsats, vil beskadige og nedslide
motoren. Hold altid ¿ lterindsatsen ren.
❶ BASE
❷ ELEMENT
❸ LUFTFILTERDÆKSEL
❹ BOLT
(a) Fjern bolten på luft¿ lterdækslet.
(EG601A, EG601AE, EG671A, EG671AE)
(Se ¿ g. -④)
Fjern luft¿ lterdækslet.og luft¿ lterelementet.
(b) Urethanform: Vask urethanformelementet i
petroleum eller diselbrændstof.
Læg derefter elementet i en blanding af 3 dele
petroleum eller dieselbrændstof og 1 del motorolie.
Pres elementet sammen for at fjerne blandingen og
installer det derefter i luft¿ lteret.
14
PAS PÅ
-①)
OBS
I stedet for vaskeolie (petroleum) er det muligt at
vaske urethanskumelementet i en opløsning af et
mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Skyl efter
dette elementet grundigt af med rent vand. Lad
elementet tørrre godt. Læg elementet i ren
motorolie og pres overskydende olie ud.
RENGØRING OG JUSTERING AF TÆNDRØR
(Se fi g.
-⑤)
(a) Hvis tændrøret er tilsodet, fjernes soden ved hjælp
af en tændrørsrenser eller en stålbørste.
(b) Juster elektrodeafstanden til 0,6 til 0,7 mm.
Tændrør : BR-6HS (NGK)
RENGØRING AF BENZINFILTER
(Se fi g.
-⑥)
Snavs og vand i benzinen fjernes af benzin¿ lteret.
(a) Tag FILTERKOPPEN ud og fjern vand og snavs.
(b) Rengør skærmen og ¿ lterkoppen med benzin.
(c) Fastgør ¿ lterkoppen godt til hoveddelen og vær
påpasselig med at undgå brændstofspild.
KONTROL AF KULBØRSTE
Vigtigt angående vedligeholdelse af børste
(Effektiv længde)
Børsten er det område, der berører slæberingen, og
dens overÀ ade skal altid holdes jævn.
Hvis den ikke er jævn, vil kul og andre substanser
klæbe sig fast mellem børsten og slæberingen.
Denne skal behandles med sandpapir eller lignende,
da det ellers kan være farligt.
Den brugbare længde af børsten er 5 – 11 mm, så hvis
børsten er 5 mm lang eller kortere, skal den skiftes ud
med en ny børste. (Se ¿ g. -⑦)
❶ LÆNGDE SOM NY
❷ EFFEKTIV LÆNGDE AF BØRSTE

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: